ویدیوی آموزشی الان نوبت شماستدرس 4 کتاب first friends 1

ویدیوی آموزشی “الان نوبت شماست”درس 4 کتاب first friends 1 این فیلم آموزشی، شامل تدریس شعر و آهنگ درس 4 (صفحه 25) از کتاب فوق العاده first friends 1 می باشد.+ تدریس شعر و آهنگ مربوط به درس 4+ تدریس رنگ های رنگین کمان (red

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در yellow برچسب خورده با

ویدیوی آموزشی شعر رنگین کمان rainbow درس 4 کتاب first friends 1

ویدیوی آموزشی شعر رنگین کمان “rainbow” درس 4 کتاب first friends 1 این فیلم آموزشی، شامل تدریس شعر و آهنگ درس 4 (صفحه 25) از کتاب فوق العاده first friends 1 می باشد.+ تدریس شعر و آهنگ مربوط به درس 4+ تدریس رنگ های رنگین کمان (red

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در yellow برچسب خورده با