ویدیوی آموزشی سوالات بله و خیر درس 9 کتاب first friends 1

ویدیوی آموزشی سوالات “بله و خیر” درس 9 کتاب first friends 1 این فیلم آموزشی، شامل تدریس سوالات و نکات درس 9 (صفحات 52 و 53) از کتاب فوق العاده first friends 1 می باشد.+ تدریس سوالات و نکات مربوط به درس 9+ تدریس سوالات بله و خیر (Yes/No Question)+ تدریس سوالات پایه زبان انگلیسی،… ادامه خواندن ویدیوی آموزشی سوالات بله و خیر درس 9 کتاب first friends 1