نرم افزار راهنمای سفر زیارتی عراق برای اندروید

  نرم افزار راهنمای سفر زیارتی عراق برای اندروید مقدمه ادعیه و زیارات عتبات عالیات زیارت، یکی از سازندهترین برنامه هاي تربیتی مکتبِ ماست که هم تقدیر و احترام به پاکیها و فضیلتها ومجاهدتهاست. هم الهام » گرفتن از اولیاي دین و پاك ساختن روح و جان در حرم مطهّر معصومین علیهم السلام. سرزمین عراق،… ادامه خواندن نرم افزار راهنمای سفر زیارتی عراق برای اندروید