آموزش تستی مدار الکتریکی (منابعDC)

آموزش تستی مدار الکتریکی (منابعDC) توضیحات: آموزش تستی مدار الکتریکی (منابعDC)، شامل یادگیری تستی مباحث ولتاژ گره و مقاومت معادل، در قالب فایل pdf و در 40 صفحه. این فایل برای آموزش حل تستی سوالات ولتاژ گره یا KVL و همچنین حل راحت و چشمی سئوالات مقاومت معادل است.به راحتی پس از استفاده از این… ادامه خواندن آموزش تستی مدار الکتریکی (منابعDC)

جزوه آموزشی معادلات – نامعادلات – تعیین علامت

جزوه آموزشی معادلات – نامعادلات – تعیین علامت توضیحات: این جزوه ۲۲صفحه دارد و شامل درسنامه جامع ،نکات مهم ومثال های متعدد میباشد. مطالبی همچون: تعیین علامت عبارت درجه ی اول ودوم معادلات گنگ وگویا نامعادلات گنگ وگویا و… را دربرمیگیرد. از ویژگی های این جزوه آموزش ساده و روان مطالب می باشد. این جزوه… ادامه خواندن جزوه آموزشی معادلات – نامعادلات – تعیین علامت

جزوه آموزش مثلثات

جزوه آموزش مثلثات توضیحات: این جزوه ۳۹ صفحه دارد و شامل درسنامه جامع، نکات مهم ومثال های متعدد برای فهم درسنامه میباشد و مباحثی همچون: نسبت های مثلثاتی فرمول های مثلثاتی معادلات مثلثاتی و… ر اشامل میشود. این جزوه بصورت دست نویس و خوانا میباشد با زبانی ساده تمام مطالب مثلثات را آموزش میدهد و… ادامه خواندن جزوه آموزش مثلثات

جزوه آموزش تابع نمایی و لگاریتم

جزوه آموزش تابع نمایی و لگاریتم این جزوه ۲۳ صفحه دارد و شامل درسنامه، نکته های مهم و مثال های متعدد و جزوه ای کامل برای آموزش تابع نمایی و لگاریتم میباشد و مباحثی مانند: تعریف تابع نمایی و لگاریتم-معادلات ونامعادلات تابع نمایی و لگاریتمی-تابع رشد و زوال و… را شامل میشود. این جزوه با… ادامه خواندن جزوه آموزش تابع نمایی و لگاریتم

جزوه آموزشی تابع

جزوه آموزشی تابع توضیحات: این جزوه ۵۴ صفحه دارد وشامل درسنامه ، نکات مهم ومثالهای متعددو جزوه ای کامل در رابطه با تابع میباشد و مطالبی همچون تعیین دامنه ،انواع تابع ،تابع چند ضابطه ای و رسم ان ، تابع یک به یک، وارون تابع، صعودی و نزولی بودن تابع و… را در برمیگیرد. از… ادامه خواندن جزوه آموزشی تابع

جزوه آموزش حد، پیوستگی، مجانب

جزوه آموزش حد، پیوستگی، مجانب توضیحات: این جزو  50 صفحه دارد و شامل درسنامه جامع ،نکات مهم ومثال های متعدد برای فهم درسنامه میباشد ومطالبی همچون:تعریف حد ،رفع ابهام حد در بی نهایت ،پیوستگی ،مجانب و… را شامل میشود. این جزوه تمام مطالب حد را طور کامل و با زبان ساده توضیح میدهد وبرای رشته… ادامه خواندن جزوه آموزش حد، پیوستگی، مجانب

جزوه آموزش قدرمطلق – جزء صحیح

جزوه آموزش قدرمطلق – جزء صحیح توضیحات: این جزوه ۲۱ صفحه دارد وشامل درسنامه جامع نکته های مهم و مثال های متعدد برای تفهیم بهتر مطالب میباشد و  مطالبی همچون: تعریف قدرمطلق و جز صحیح-معادلات و نامعادلات قدر مطلق و جز صحیح ورسم نمودار قدر مطلق و جز صحیح و… را شامل میشود. این جزوه… ادامه خواندن جزوه آموزش قدرمطلق – جزء صحیح

جزوه آموزش کاربرد مشتق

جزوه آموزش کاربرد مشتق توضیحات: این جزوه ۵۳ صفحه دارد و شامل درسنامه جامع ، نکات مهم ومثال های متعدد برای فهم بیشتر درسنامه میباشد و مطالبی مانند: اکسترمم نسبی ومطلق، نقطه ی عطف وتقعر، صعودی و نزولی بودن تابع ، رسم نمودار و… را دربرمیگیرد. این جزوه مناسب دانش آموزان رشته های ریاضی فیزیک… ادامه خواندن جزوه آموزش کاربرد مشتق

آموزش گام به گام معادله، تعیین علامت و نامعادله

آموزش گام به گام معادله، تعیین علامت و نامعادله توضیحات: آموزش گام به گام ریاضیات دهم ، آموزش کامل و  گام به گام معادله، نامعادله و تعیین علامت ، در قالب فایل pdf به همراه مثال های متنوع. این کتاب مباحث معادلات ،تعیین علامت ونامعادلات مانند: معادله درجه اولمعادله درجه دوممعادله گویامعادله گنگمعادله تقاطعتعیین علامت… ادامه خواندن آموزش گام به گام معادله، تعیین علامت و نامعادله

جزوه فیزیک جامع کنکور

جزوه فیزیک جامع کنکور توضیحات: جزوه ای شامل مطالب فیزیک 1 ، فیزیک 2 و فیزیک 3 به صورت کامل برای آمادگی کنکور، بصورت دست نویس. این جزوه شامل تمامی نمودار ها ، روابط و فرمول های خاص فیزیک دهم ، یازدهم و دوازدهم به صورت درس به درس و خلاصه است که مناسب برای… ادامه خواندن جزوه فیزیک جامع کنکور