مجموعه طرح تذهيب شماره 1

  مجموعه طرح تذهيب شماره 1 مجموعه 29 طرح تذهيب با کيفيت بالا جهت انجام کارهاي هنري مختلف از جمله نقاشي، نقاشي روي سفال و …

قالب آماده بروشور با فرمت ورد 1

  قالب آماده بروشور با فرمت ورد 1 دو فایل ورد  برای پشت و روی یک بروشور از پیش طراحی و آماده شده است و برای ارائه مطالب مختلف علمی، اهداف تبلیغاتی و یا افزایش آگاهی مخاطب از موضوع مورد نظر قابل استفاده است.