تحقیق-انواع موتورهای الکترونیکی وهدف استفاده از آن-51صفحه-فرمتdocx

  تحقیق-انواع موتورهای الکترونیکی وهدف استفاده از آن-51صفحه-فرمتdocx موتور سنكرون پسماندي ،موتور مقاومت مغناطيسي ،موتورهاي سنكرون يكفاز بدون تحريك ،- تنظيم سرعت موتورهاي اونيورسال ،موتور اونيورسال ،- موتورهاي سري جريان متناوب،سيم پيچي قفس سنجابي ،- موتور القاء ساختمان موتور ريپوليسيون امروزه موتورهايي كه براي كار با منبع يكفاز طرح مي شوند با انواع مختلف ساخته… ادامه خواندن تحقیق-انواع موتورهای الکترونیکی وهدف استفاده از آن-51صفحه-فرمتdocx

جزوه اصول فشار قوی و عایقها

  جزوه اصول فشار قوی و عایقها به احتمال زياد شمانيز حوصله نوشتن جزوه رانداشته وچندروز مانده به امتحان بدنبال جزوه اي خوانا ، همراه باحل تمرين ومثال باذکر جزئيات کامل هستيد. جزوه فوق توانايي پاسخ به اکثر خواسته هاي درسي شما درامتحانات پايان ترم وکنکور مقاطع بالاتر را خواهد داشت وشامل :تعريف ماده –… ادامه خواندن جزوه اصول فشار قوی و عایقها

جزوه سیگنال سیستم

  جزوه سیگنال سیستم جزوه کامل سیگنال سیستم به صورت دستنویس سیگنال در واقع حرکت فیزیکی که تابعی از یک یا چند متغیر می باشد. شامل سه فایل pdf

جزوه مدار منطقی

  جزوه مدار منطقی جزوه کامل مدار منطقی به صورت دستنویس مباحث شامل موارد زیر می باشد ؛ ·       فصل اول : مدارهای منطقی دیجیتال ·       فصل دوم : گیت های منطقی ·       فصل سوم : مدار های ترکیبیو مطالبی دیگر

روابط محاسباتی ماشینهای الکتریکی

  روابط محاسباتی ماشینهای الکتریکی مورد استفاده متخصصان ، دانشجويان و علاقمندان به تجزيه و تحليل و انجام محاسبات مربوط به ماشينهاي الکتريکي AC و DC بوده و شامل عناوين زير است :روابط DCقانون فارادهراندمان ماشين – ضريب بهرهتلفات در ماشينهاي الکتريکيبلوک دياگرام توان در مولدهاي DCبلوک دياگرام توان در موتورهاي DCانواع مولدهاي جريان مستقيمتنظيم… ادامه خواندن روابط محاسباتی ماشینهای الکتریکی

جزوه دستگاههای اندازه گیری

  جزوه دستگاههای اندازه گیری  جزوه فوق توانايي پاسخ به اکثر خواسته هاي درسي شما درامتحانات پايان ترم وکنکور مقاطع بالاتر را خواهد داشت وشامل :عوامل ميکروسکوپي موثر در مقاومتعوامل ماکروسکوپي موثر در مقاومتانواع رساناهاتعاريف توان مکانيکي ، الکتريکي و انرژيروشهاي اندازه گيري ازنظر نوع اندازه گيريروشهاي اندازه گيري ازنظر نوع نمايشروشهاي اندازه گيري ازنظر… ادامه خواندن جزوه دستگاههای اندازه گیری

حل تمرینات بهره برداری سیستمهای قدرت

  حل تمرینات بهره برداری سیستمهای قدرت منبع کتاب  بهره برداري سيستمهاي قدرت ( دکتر حسين سيفي )حل مثالها و تمرينات پايان فصل با ذکر جزئياتفرمولهاي مهم و کاربردي هرفصل دسته بندي شده و فقط به مثالها و تمرينات مطروحه در امتحانات پايان ترم پرداخته و جزئيات مورد نياز براي حل هر تمرين با توضيحات… ادامه خواندن حل تمرینات بهره برداری سیستمهای قدرت

حل تمرینات بازار برق کرشن (تجدید ساختار)

  حل تمرینات بازار برق کرشن (تجدید ساختار) منبع کتاب  مباني اقتصادي سيستم قدرت  ( ترجمه دکتر حسن منصف )حل مثالها و تمرينات پايان فصل با ذکر جزئياتفرمولهاي مهم و کاربردي هرفصل دسته بندي شده و فقط به مثالها و تمرينات مطروحه در امتحانات پايان ترم پرداخته و جزئيات مورد نياز براي حل هر تمرين… ادامه خواندن حل تمرینات بازار برق کرشن (تجدید ساختار)

حل تمرینات الکترونیک قدرت رشید

  حل تمرینات الکترونیک قدرت رشید منبع کتاب  الکترونيک قدرت رشيد حل مثالها و تمرينات پايان فصل با ذکر جزئياتفرمولهاي مهم و کاربردي هرفصل دسته بندي شده و فقط به مثالها و تمرينات مطروحه در امتحانات پايان ترم پرداخته و جزئيات مورد نياز براي حل هر تمرين با توضيحات کامل در طي مراحل آورده شده… ادامه خواندن حل تمرینات الکترونیک قدرت رشید

جزوه تئوری کابل

  جزوه تئوری کابل جزوه فوق توانايي پاسخ به اکثر خواسته هاي درسي شما درامتحانات پايان ترم وکنکور مقاطع بالاتر را خواهد داشت وشامل :لزوم استفاده از شبکه هاي زمينيکاربرد کابلهاسطح ولتاژ استاندارد کابلهاسطح مقطع کابلهاساختمان کابلهامحاسبه مقاومت کابل در دماي 20 درجهمحاسبه مقاومت کابل در دماي بالاتر از 20 درجهانواع هادي کابلکلاس کابلهاانواع عايق… ادامه خواندن جزوه تئوری کابل