پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح و نقش سازمان قضایی در این زمینه

پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح و نقش سازمان قضایی در این زمینه

پیشگیری-از-وقوع-جرم-در-نیروهای-مسلح-و-نقش-سازمان-قضایی-در-این-زمینهنوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 108 صفحه
فهرست مطالب

فصل اول : کلیات

۲
۱-۱مقدمه

۳
۱-۲ بیان مساله

۴
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق

۶
۱-۴ اهداف تحقیق

۷
۱-۵ سئوالات تحقیق

۷
۱-۶ فرضیات تحقیق

۸
۱-۷ روش تحقیق

۸
۱-۸ روش گردآوری مطالب

۸
۱-۹ تعاریف متغیر ها

۸
بخش اول : مفهوم جرم و ارکان وقوع جرم

۱۰
مقدمه

۱۱
مفهوم جرم

۱۱
تعریف جرم در فقه اسلامی

۱۲
تعریف علمای حقوق از جرم

۱۳
سیر تحولی جرم در قانون

۱۳
عناصر و ارکان جرم

۱۵
عناصر متشکله جرم

۱۶
دیدگاه جامعه شناختی از جرم

۲۸
مفهوم جرایم نظامی

۳۴
تقسیم بندی عوامل جرایم نظامی

۳۶
ضابطه تشخیص جرایم نظامی

۳۷
جرایم نیروهای مسلح

۳۸
انواع جرایم درنیروهای مسلح

۳۹
حدود صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح

۴۶
بخش دوم : پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح

۴۹
مقدمه

۵۰
مفهوم پیشگیری

۵۰
اسلام و پیشگیری از وقوع جرم

۵۲
اقسام پيشگيري

۵۳
انواع پيشگيري ازجرم

۵۴
پیشگیری وضعی

۵۵
پیشگیری وضعی و انتظامی

۶۲
تاریخچه پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح

۶۴
قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

۶۶
پيشگيري از جرم و جايگاه دستگاه قضايي در آن

۷۰
راههای پیشگیری از جرایم نظامی و انتظامی در نیروهای مسلح

۷۱
راهکارهای پیشگیرانه ، جرایم نظامی ، سربازان وظیفه ، کارکنان پایور

۷۳
پيشگيري از وقوع جرم سربازی در نيروهاي مسلح

۸۲
ارائه پیشنهادهای سازمان قضایی برای پیشگیری از وقوع جرم در نیروها مسلح

۸۳
کارکرد های پلیس اجتماع محور در پیشگیری از جرم

۸۵
جرائم رایانه ای و راهکارهای پیشگیرانه آن در نیروهای مسلح

۹۲
بخش سوم : نتیجه گیری ها و پیشنهادات

۱۰۰
نتیجه گیری

۱۰۱
پیشنهادات

۱۰۶

دانلود فایل

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *