پروژه پايگاه داده SQL Server | فروشــــــــگاه

پروژه پايگاه داده SQL Server | فروشــــــــگاه

پروژه-پايگاه-داده-sql-server--فروشــــــــگاه

پروژه پايگاه داده فروشــــــــگاه در SQL Server 2008 کد نويسي شده است ابتدا جدول هاي مورد نياز هر پايگاه داده طبق استاندارد و نياز سنجي طراحي شده و سپس کد نويسي شده است.دستورات اين پايگاه داده بصورت فايل Text و SQL و طبق ليست زير قابل دانلود ميباشد.

1.attach

2.backup

3.database

4.procedure

5.table

6.ER

7.trigger

8.view

9.delete

10.insert

11.select

12.update

اين پروژه براي درس پايگاه داده و آزمايشگاه پايگاه داده ها طراحي شده است و مناسب دانشجويان دوره کارداني و کارشناسي رشته کامپيوتر و IT ميباشد.

دانلود فایل

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.