پایان نامه مطالعه تطبیقی اصلاح و بازپروری مجرمان در حقوق ایران و انگلیس

پایان نامه مطالعه تطبیقی اصلاح و بازپروری مجرمان در حقوق ایران و انگلیس

پایان-نامه-مطالعه-تطبیقی-اصلاح-و-بازپروری-مجرمان-در-حقوق-ایران-و-انگلیسنوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 131 صفحه

چکیده
بررسی
سیاستهای راهبردی قانونگذاران و تصمیم گیرندگان سیاست جنایی، در حوزه
اصلاح و درمان مجرمان، مساله مهمي‌است که میتواند در قالب مطالعه تطبیقی،
هدفمند بودن و برنامه مداری یک نظام حقوقی را نشان دهد. راهبردها و مقررات
اصلاح و بازپروری مجرمان از طریق مجازات کردن، از طریق تدابیری ضمن
مجازات حبس، از طریق تاسیسات حقوقی نوین با عناوین مشابه، از طریق
روش‌هاي غیر کیفری و از طریق برنامه‌هاي خاص اصلاح وبازپروری هم در سیستم
اصلاح ودرمان ایران و هم انگلیس مشاهده میشود، در ایران در قانون مجازات
اسلامي‌جدید، به ایجاد تاسیسات حقوقی نوین در حوزه مجازاتهای تعزیری اقدام
شده، همچنین تفکیک و ایجاد مراکز نگهداری برای بزرگسلان و نوجوانان و
زنان در راستای اجرای موثر اصلاح ودرمان وجود دارد، در زمینه تجدید تربیت
منحرفین اجتماعی و بازپروری معتادین به مواد مخدر نیز مقرراتی وجود دارد،
در انگلیس نیز به عنوان یکی از کشورهای با سابقه در علوم جزایی اصلاح و
درمان، تاسیسات حقوقی با عنوان پروبیشن و اقدامات مشابه هم باعث تنوع
مجازاتها گردیده است. همچنین روش‌هاي متنوع و متعدد علمیی در زمینه اصلاح و
درمان غیرکیفری اختلالات رفتاری الکلیسم و انحرافات جنسی وجود دارد و با
مطالعه دقیق این روش‌هاي درمانی و بارعایت ضوابط قانونی و شرعی میتوان به
بخش اصلاح ودرمان غیرکیفری ایران کمک نمود.
کلید واژه : اصلاح – بازپروری -مجرم -ایران و انگلیس
فهرست مطالب
درآمد
۱٫ بیان مساله 3
۲٫اهمیت و ضرورت تحقیق 3
۳٫ادبیات تحقیق 4
۴٫ اهداف تحقیق 4
۵٫ سؤالات تحقیق 4
۶٫ فرضيه‏هاي تحقیق 5
۷٫ تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی 5
۸ . بررسی و اندازه گیری متغیرها 6
۹٫ روش و ابزارگردآوري داده‏ها 6
۱۰٫ روش‌ها، ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها 6
۱۱٫ ساختار تحقیق. 7
بخش اول: مفاهیم ساختاری اصلاح و بازپروری مجرمان
۱-۱- فصل اول: مفهوم، مبانی، اهمیت و قلمرو اصلاح وبازپروری مجرمان 10
۱-۱-۱- مبحث اول: مفهوم اصلاح و بازپروری مجرمان 10
۱-۱-۲- مبحث دوم: مبانی اصلاح و بازپروری مجرمان 14
۱-۱-۳- مبحث سوم:اهمیت وضرورت موضوع اصلاح و بازپروری مجرمان 17
۱-۱-۴- مبحث چهارم: قلمرو موضوعی سیاست اصلاح و بازپروری مجرمان 20
۱-۲- فصل دوم: بررسی تطبیقی راهبردها و روش‌هاي عام اصلاح وبازپروری مجرمان در حقوق ایران و انگلیس 23
۱-۲-۱- مبحث اول: اصلاح و بازپروری مجرمان از طریق مجازات کردن 23
۱-۲-۲- مبحث دوم: اصلاح و بازپروری مجرمان از طریق تدابیری ضمن مجازات حبس 26
۱-۲-۲-۱- گفتار اول: بازپروری فرهنگی بزه کاران 29
۱-۲-۲-۲- گفتار دوم: بازپروری حرفه ای بزه کاران 32
۱-۲-۲-۳- گفتار سوم: بازپروری پزشکی بزه کاران 33
۱-۲-۳- مبحث سوم: اصلاح مجرمان و بازپروری با استفاده از مجازات اصلاحی- تربیتی غیر از زندان 39
۱-۲-۴- مبحث چهارم: اصلاح و بازپروری مجرمان از طریق روش‌هاي غیر کیفری 45
۱-۲-۵- مبحث پنجم : نفی مسئولیت کیفری اطفال و پذیرش رویکرد اصلاحی و تربیتی در مواجهه با بزهکاری اطفال بزهکار 51
بخش دوم: شرح تفصیلی برنامه‌هاي اصلاح وبازپروری در حقوق ایران وانگلیس
۲-۱- فصل اول:برنامه‌هاي اصلاح و بازپروری مجرمان در زندان و از طریق تاسیسات حقوقی 55
۲-۱-۱- مبحث اول: استفاده از زندان به عنوان مجازات اصلاحی 55
۲-۱-۱-۱- گفتار اول: برنامه‌هاي اصلاح و بازپروری مجرمان بزرگسال 56
۲-۱-۱-۲- گفتار دوم: برنامه‌هاي اصلاح و بازپروری مجرمان جوان 60
۲-۱-۲- مبحث دوم: تاسیسات حقوقی اصلاح وبازپروری مجرمان 63
۲-۱-۲-۱- گفتار اول: آزادی مشروط 63
۲-۱-۲-۲- گفتار دوم) تعلیق اجرای مجازات 68
۲-۲- فصل دوم: مجازاتهای اجتماعی اصلاح وبازپروری مجرمان و برنامه‌هاي خاص اصلاح وبازپروری 73
۲-۲-۱- مبحث اول: مجازاتهای اجتماعی 73
۲-۲-۲- مبحث دوم: برنامه خاص اصلاح وبازپروری در حقوق ایران وانگلیس 92
۲-۲-۲-۱- گفتار اول: توبه 92
۲-۲-۲-۲- گفتار دوم: عفو و اصلاح مجرمان 95
۲-۲-۲-۳- گفتار سوم: پذیرش مرور زمان 99
۲-۳- نتیجه گیری و پیشنهادات 105
منابع و مآخذ 111
چكيده انگليسي 119

دانلود فایل

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *