مقاله زمان سنجي خط مونتاژ

مقاله زمان سنجي خط مونتاژ

مقاله-زمان-سنجي-خط-مونتاژ

صاحبان صنعت در پي يافتن راههايي بودند كه بتوانند راندمان كاري را در سازمانهاي خود بهبود بخشند و از عوامل توليد موجود حداكثر استفاده را بنمايند. كاركنان نيز در پي يافتن حقوق عادلانه در مقابل كار عادلانه بودند از اين جهت يافتن استانداردهايي براي تعيين آنكه چه ميزان كار بايد در طول يك روز انجام پذيرد, اغلب سبب بوجود آمدن مشكلاتي در واحدهاي توليدي مي گرديد, زيرا اين استانداردها بطور عمده ناشي از قضاوتهاي مديران بود. در اكثر موارد روش صحيح و ايمني انجام كار نيز مشخص بوده. فردريك تيلور از پيشگامان مديريت عملي با انجام آزمايش معروف خود در كارخانه فولاد سازي بتهلم اقدام به مطالعه كار و شناختن بهترين شيوه انجام كار نمود كه اين امر سبب افزايش راندمان كار مي گرديد.

اگر چه كارهاي افرادي چون تيلور در ابتداي امر بخاطر تأكيد بسيار بر مسئله افزايش توليد و عدم توجه به مسائل انساني با مخالفت و مقاومتهاي شديدي مواجه شد ولي تلاش افرادي چون فرانك گيلبرت همراه با تغييرات و يافتن اهداف جديدتري براي مطالعه كار كه در برگيرنده نيازهاي هر دو گروه صاحبان صنعت و كاركنان باشد مطالعه كار را بخصوص بعد از جنگ جهاني دوم از جايگاه خاصي برخوردار كرد.

امروزه مطالعه كار بر خلاف آغاز خود از جنبه هاي علمي بيشتري برخوردار مي باشد و اين مديون مطالعات و كارهاي افرادي چون گيلبرت, رالف بارنز مي باشد.

مطالعه كار را ميتوان در دو مبحث جداگانه يعني حركت سنجي و زمان سنجي مورد مطالعه قرارداد.

يكي از روشهايي كه به كمك آن مي توان به منافع بسياري در اثر ارتقاي عملكرد انساني, افزايش توليد, ارزش افزوده, ارائه خدمات بهتر و كاهش هزينه ها دست يافت, زمان سنجي مي باشد. لازم به ذكر است كه از تكنيك هاي مختلفي براي تعيين استاندارد زماني بر روي كليه روشهاي كاري و نيز محاسبه زمان لازم براي انجام روشها استفاده مي گردد. از نظر تحليلگران صنعتي, ايجاد استاندارد زماني يكي از مهمترين عوامل ارتقاي بهره وري و استفاده بهينه از جميع امكانات و منابع موجود مي باشد و بدون استفاده از داده هاي زماني نمي توان كنترل صحيح را بر كليه فعاليتها اعمال نمود.

پنجمين مرحله از مراحل مختلف مطالعه كار, تعيين زمان استاندارد فعاليتها است. تعيين زمان استاندارد يكي از اهداف سيستمهاي مختلف زمان سنجي است كه خود, بخشي از سيستم اندازه گيري كار مي باشد. اندازه گيري كار به صورت زير تعريف مي شود.

‘كاربرد تكنيكهاي مختلف بمنظور تعيين زمان لازم براي يك اپراتور واجد شرايط كه كار مشخصي را در سطح كارائي معيني انجام مي دهد.’

 

 

 

 

 

اين مقاله به صورت  ورد (docx ) مي باشد و تعداد صفحات آن 26صفحه  آماده پرينت مي باشد

چيزي که اين مقالات را متمايز کرده است آماده پرينت بودن مقالات مي باشد تا خريدار از خريد خود راضي باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنيد

دانلود فایل

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.