كارآفريني دولتي و خصوصي: شباهت ها و تفاوت ها

كارآفريني دولتي و خصوصي: شباهت ها و تفاوت ها

كارآفريني-دولتي-و-خصوصي-شباهت-ها-و-تفاوت-ها

مقاله با عنوان فوق که در اولين كنفرانس بين المللي مديريت، نوآوري و كارآفريني ارائه شده آماده دانلود مي باشد.

محل برگزاري کنفرانس:شيراز

سال برگزاري کنفرانس:1389

تعداد صفحات مقاله:13

محتويات فايل: فايل زيپ حاوي يک pdf

نويسند‌گان:
[ سعيد صفري ] – عضو هئيت علمي دانشگاه شاهد
[ حسن خليلي ] – دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت دولتي دانشگاه شاهد تهران
[ سجاد حبيبيان ] – دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت دولتي دانشگاه شاهد تهران

چکيده

واژه كار‌آفريني معمولا با فعاليت‌هاي كسب و كار كوچك بخش خصوصي، به ويژه با شركت‌هاي كوچك تا متوسط در ارتباط است، ولي نمي‌توان گفت كه كارآفريني صرفا پديده بخش خصوصي است، زيرا كارآفريني با سرعت زيادي طي دو دهه گذشته در ادبيات مديريت دولتي (عمومي) وارد شده و اكنون در ادبيات بخش دولتي به وفور ديده مي‌شود. از اينرو مباحث زيادي در خصوص وجود ماهيت و كاربرد كارآفريني در بخش دولتي شكل گرفته است، بطوريكه به عنوان راهكاري براي مرتفع ساختن مشكلات مزمن خدمات اداري و دولتي مطرح شده است. با اين حال، تحقيقات، بررسي‌ها و تجزيه و تحليل‌هاي اخير در خصوص فعاليت‌هاي مربوط به كارآفريني نشان‌دهنده قابليت اجرايي كارآفريني در بخش خصوصي بوده و اين امر موجب شده كارآفريني به عنوان يك حوزه علمي‌ و تحقيقاتي آكادميكي مستقل را به خود اختصاص دهد. هدف اين مقاله فراهم كردن تجزيه و تحليل مقايسه‌اي كارآفريني بخش خصوصي و دولتي با استفاده از مدل تحليلي كارآفريني در اين دو بخش است. براي مقايسه و تجزيه تحليل درست بايد درك روشني از روش شناسي، طراحي و رويكرد مربوط به كارآفريني در بخش دولتي و خصوصي ارائه شود. به اين منظور تاريخچه و تحقيقات تكاملي در كارآفريني به عنوان پايه‌اي براي تجزيه و تحليل كارآفريني بخش دولتي و خصوصي شناسايي و بررسي مي‌شود. سپس بر اساس يافته‌هاي به دست آمده تحليل جامعي از شباهت‌هاي كليدي، تفاوت‌ها و يا تركيب هر دو ارائه مي‌شود. در پايان با ارائه مدلي سيستماتيك زمينه لازم براي توسعه حوزه كارآفريني بويژه در بخش دولتي فراهم مي‌شود.

دانلود فایل

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *