عوامل موفقيت نوآوري در كسب و كار هاي كوچك و متوسط

عوامل موفقيت نوآوري در كسب و كار هاي كوچك و متوسط

عوامل-موفقيت-نوآوري-در-كسب-و-كار-هاي-كوچك-و-متوسط

مقاله با عنوان فوق که در اولين كنفرانس بين المللي مديريت، نوآوري و كارآفريني ارائه شده آماده دانلود مي باشد.

محل برگزاري کنفرانس:شيراز

سال برگزاري کنفرانس:1389

تعداد صفحات مقاله:15

محتويات فايل: فايل زيپ حاوي يک pdf

نويسند‌گان:
[ نرگس ايماني پور ] – استاديار دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران
[ سيد فرهنگ محسني مفيدي ] – كارشناسي ارشد مديريت كارآفريني دانشگاه تهران
[ عبدالمجيد براهيمي ] – كارشناسي ارشد مديريت كارآفريني دانشگاه تهران

چکيده

امروزه نوآوري در فضاي فناورانه حاضر براي سازمان ها الزامي و نقش مهمي ايفا مي نمايد و اكثر سازمان ها در جستجوي خلق ايده هاي جديد مي باشند تا از دانش براي عرضه توليدات و خدمات جديد براي مشتريان و ذي نفعان بهره ببرند و از اين طريق زيرساخت هاي لازم را براي نوآوري ايجاد كنند. افزايش اهميت نوآوري به دليل جهاني شدن بازارها و فشار رقابت به شركت ها مي باشد، تا همواره به دنبال نوآوري باشند. اين واقعيت ها شركت ها را بر مي انگيزد كه به عنوان يك الزام، تمركز خود را بر نوآوري افزايش دهند. كسب و كارهاي كوچك و متوسط از اركان مهم اقتصادي هر كشور به شمار آمده و در رشد اقتصادي آن نقش بسيار مهمي ايفا مي كنند. مقالات متعددي درباره بررسي نوآوري در شركت هاي بزرگ نوشته شده است. تفاوت بين ساختار و ويژگي هاي شركت هاي كوچك و متوسط با شركت هاي بزرگ تر نياز به روش ها و عوامل متفاوت در موفقيت فرآيند هاي نوآوري را نمايان مي سازد. كسب وكارهاي كوچك و متوسط ويژگيهاي متفاوتي دارند كه باعث مي شود اين شركت ها نسبت به شركت هاي بزرگ از نظر نوآوري برتر باشند. عوامل نوآوري در كسب وكار هاي كوچك و متوسط مدت ها است كه براي محققان جالب توجه بوده اند اما هنوز در زمينه شناسايي و توصيف عوامل موفقيت نوآوري در كسب وكار هاي كوچك و متوسط كمبود وجود دارد. توصيف موفق بودن يك نوآوري كار پيچيده اي است زيرا تعيين مرز دقيق بين شكست و موفقيت امكان پذير نيست. با اين وجود مي توان با شناسايي عوامل موفقيت نوآوري در كسب وكار هاي كوچك و متوسط، به اين هدف دست يافت. مقاله حاضر بخشي از يك پژوهش گسترده در حال انجام در زمينه عوامل موفقيت نوآوري مي باشد. اين مقاله تلاش مي كند تا با بررسي مطالعات و پژوهش هاي انجام شده در خصوص نوآوري، ديدگاه تازگي در نوآوري، موانع و محرك هاي نوآوري، مدل هاي نوآوري و عوامل موفقيت نوآوري با تمركز بر كسب وكار هاي كوچك و متوسط، ديدگاهي روشن و شفاف و الگويي مناسب براي عوامل موفقيت نوآوري در كسب وكار هاي كوچك و متوسط ارائه نمايد.

دانلود فایل

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *