شکست ناشي از خوردگي CORROSION FAILURES Theory, Case Studies, and Solutions (wiley -2015) book

شکست ناشي از خوردگي CORROSION FAILURES Theory, Case Studies, and Solutions (wiley -2015) book

شکست-ناشي-از-خوردگي-corrosion-failures-theory,-case-studies,-and-solutions-(wiley-2015)-book

CORROSION FAILURES Theory, Case Studies, and Solutions (wiley -2015) book

کتابي بسيار جديد از انتشارات wiley در مورد انواع خوردگي و شکستهاي ناشي از آن.

دانلود فایل

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *