شبيه سازي چند لباس دايناميک ،روي هم به تن يک کاراکتر

شبيه سازي چند لباس دايناميک ،روي هم به تن يک کاراکتر

شبيه-سازي-چند-لباس-دايناميک-روي-هم-به-تن-يک-کاراکتر

در اين آموزش شما فرا مي گيريد که چگونه چند لباس دايناميک(متحرک و نيرو پذير) را روي هم ، به تن کاراکتر مورد نظر ايجاد کنيد 

دانلود فایل

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.