راهکارهاي حقوقي تضمين سرمايه‌گذاري بين‌المللي با تاکید بر شروط ثبات و التزام

راهکارهاي حقوقي تضمين سرمايه‌گذاري بين‌المللي با تاکید بر شروط ثبات و التزام

راهکارهاي-حقوقي-تضمين-سرمايه‌گذاري-بين‌المللي-با-تاکید-بر-شروط-ثبات-و-التزامپایان نامه راهکارهاي حقوقي تضمين سرمايه‌گذاري بين‌المللي با تاکید بر شروط ثبات و التزام
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 126 صفحه
چکيده
يکي
از راه‌هاي تأمين اعتبار کشورهاي در حال توسعه يا جهان سوم، جذب سرمايه
خارجي است. بر اين اساس، جبران عقب‌ماندگي و دستيابي به توسعه پايدار، در
گرو تعامل دو گروه سرمايه‌پذير و سرمايه‌گذار است. تسريع در ورود
سرمايه‌گذاري، با تضمين امنيت سرمايه‌گذاري و حمايت قانوني از سرمايه‌گذار،
مي‌تواند منافع متقابل کشورهاي ميزبان و سرمايه‌گذاران بين‌المللي را
تأمين کند.
ديوان‌سالاري بسيار پيچيده و پر افت و خيز در نظام دولتي
کشورهاي کمتر توسعه‌يافته، خود عامل ديگري در سلب انگيزه سرمايه‌گذاري است.
ديوان‌سالاري همچنين از طريق تغيير مقررات و مبهم بودن مفاد آنها تشديد
مي‌شود. طبيعي است که به جز افراد معدود در سطوح عالي دولت، کمتر کسي از
چند و چون اين تغييرات آگاه مي‌شود و اين موضوع موجب مي‌شود تا مجريان
قانون در سطوح پايين‌تر، به هر ترتيب که مقتضي بدانند کارها را پيچيده‌تر و
طولاني‌تر کنند.
محدوديت‌ها و تغييرات ناگهاني مقررات دولتي، بي‏ثباتي
سياسي مانند جنگ، كودتا، و غيره همگي باعث ناامنی محيط سرمايه‏گذاري شده،
در نتيجه عدم استقبال سرمايه‌گذار خارجي را در بر دارد.
براي تسهيل
شرايط موجود به‌منظور ترغيب سرمايه‌گذار خارجی، ضروري است تا دولت‌هاي
ميزبان با ايجاد محيط اقتصادي مطمئن و باثبات و تضمين سرمايه‏گذاران در
مقابل خطر سلب مالكيت و بازگشت سرمايه، تضمين‌هاي لازم را بدهند.
امروزه
درصد قابل ملاحظه‌اي از معاهدات دوجانبه سرمايه‌گذاري حاوي شرط التزام
برای تضمين شرط ثبات در قراردها هستند. درج شرط التزام در معاهدات دوجانبه
سرمايه‌گذاري به‌منظور تضمين رعايت تعهدات در سرمايه‌گذاري‌هاي
سرمايه‌گذاران، يکي از راه‌هايي است که سرمايه‌گذاران با توسل به آن تا
حدودي از اعمال حاکميت دولت‌ها کاسته و با اطمينان بيشتري در اين عرصه وارد
مي‌شوند.
براي کارآمدي نظام سرمايه‌گذاري خارجي، توافق و تعامل کشورهاي
توسعه‌يافته و در حال توسعه و يا کمتر توسعه‌يافته با در نظر گرفتن کليه
ملاحظات اقتصادي و حقوقي توأم با تأمين يک فضاي سياسي مطمئن و باثبات
به‌منظور اتخاذ يک راهکار جهاني ضروري است. کشورهاي سرمايه‌پذير به‌عنوان
ابزار توسعه، مي‌توانند نقش مؤثري را در تأمين بستر مناسب و مطمئن ايفا
کنند. براي تحقق چنين امري، دولت‌ها نيازمند ديپلماسي قدرتمند توأم با
درايت و سياست اقتصادي شفاف هستند.
از طرفي اعتمادسازي مؤثر و سازنده در
جذب سرمايه‌هاي خارجي نيز نيازمند تجديدنظر و تغيير رويه و ديدگاه‌ها در
بسياري از زمينه‌هاي موجود و مطرح در کشور ميزبان است، به‌ويژه آن‌که در
کشوري، عمده صنايع مهم و عمده در انحصار کامل دولت است و هرگونه تحول و
حرکت در زمينه اين صنايع بسته به نگرش و عملکرد دولتمردان خواهد بود.

فهرست مطالب
مقدمه ۱
فصل اول : مباني حقوقي تضمين سرمايه‌گذاري بين‌المللي ۱۳
مقدمه ۱۴
مبحث اول: مبانی حقوقی در عرصه بين‌المللی ۱۵
گفتار اول: حقوق بين‌الملل عرفي ۱۶
گفتار دوم: اسناد بين‌المللی ۱۷
مبحث دوم: مبانی حقوقی در عرصه منطقه‌اي و ملی ۱۹
گفتار اول: اسناد منطقه‌اي ۲۰
گفتار دوم: اسناد ملی ۲۲
فصل دوم : سازوکارهای حقوقی تضمين سرمايه‌گذاری خارجی ۲۴
مقدمه ۲۵
مبحث اول: معاهدات بين‌المللي ۲۵
گفتار اول: معاهدات چندجانبه ۲۷
گفتار دوم: معاهدات دوجانبه ۳۵
گفتار سوم: وجوه افتراق معاهدات دوجانبه با چند جانبه ۴۰
مبحث دوم: نهادهای بين‌المللی ۴۱
گفتار اول: مرکز بين‌المللي براي حل و فصل اختلافات سرمايه‌گذاري (ايکسيد) ۴۲
گفتار دوم: آژانس تضمين سرمايه‌گذاري چندجانبه (ميگا) ۵۱
فصل سوم : راهکارهاي تضمين سرمايه‌گذاري خارجي ۵۶
مقدمه ۵۷
مبحث اول: رويکرد رفتاری نسبت به سرمايه‌گذار خارجي در حقوق بين‌الملل ۵۸
گفتار اول: معيارهاي رفتار با بيگانگان ۵۹
گفتار دوم: سلب مالکيت از بيگانگان در حقوق بين‌الملل عمومي ۶۴
مبحث دوم: راهکارهاي حقوقي نوين دول توسعه‌يافته در حمايت از سرمايه‌گذاران ۶۹
گفتار اول: شرط ثبات ۷۰
گفتار دوم: شرط التزام ۸۹
نتيجه‌گيري و پيشنهادها ۱۱۹
منابع ۱۲۶

دانلود فایل

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *