دانلود مقاله زندگينامه کسايي

دانلود مقاله زندگينامه کسايي

دانلود-مقاله-زندگينامه-کسايي

 

 

 

 

 

 

 

فرمت فايل : word(قابل ويرايش)

تعداد صفحات:22

فهرست مطالب:
پيش درآمد
1)زندگي نامه وآثار کسايي
1-1) نام وتخلص کسايي
2-1)کنيه کسايي
3-1)لقب کسايي
4-1)زادگاه کسايي
5-1)تولد ومرگ کسايي
6-1)زن وفرزند کسايي
7-1)مذهب وآيين کسايي
8-1)آثار کسايي
2)ممدوحان کسايي
3)معاصران کسايي
4)سبک شناسي شعر کسايي
5)ويژگي هاي شعرکسايي
6)کسايي وپيشاهنگان او
7)کسايي وپي آمدگان
8)کسايي درشعر ديگران
9)ناصر خسرووکسايي
10)تقسيم بندي موضوعي سروده هاي کسايي
11)ديدگاهها
1-11)ديدگاه پيشينيان
2-11)ديدگاه پسينيان  
منابع

 

پيش درآمد

 درفرهنگ ايراني وادب پارسي (( روزگاري دراز، حکيم کسي بود که داناي به فلسفه باشد . فلسفه هم شامل کليه علوم نظري وعملي ، تجربي وانساني ،ظاهري وخفيه مي گردد. لذا کسي حکيم بود که به تمام علوم وفضائل آشنا باشد . ليکن با گسترش دامنه علوم ودرآمد هر چيزي دردايره آن ، ديگر نمي شد به کسي ، بدان معنا ،حکيم گفت .
چون فلسفه قطعه قطعه شد ، هر قطعه سرخود گرفت ومانند قلمه يک نهال به رشد پرداخت وشاخه ها داد . انبوه ترين وخرم ترين قطعه ، جامعه شناسي بود که به نوبه خود رشدي سريع داشت وشاخه هايي بي شمار برآورد. هر روز شاخه اي نو مي رويد وسايه خود رابيشتر مي گستراند .
 بيشتر آثار پارسي ونوشته هاي مربوط به ((کسايي )) از او به ((حکيم کسايي )) ياد کرده اند . محمد عوفي در(( لباب الالباب )) وامين رازي در((هفت اقليم )) وآثار معاصران چونان آثار دکتر ذبيح الله صفا در((تاريخ ادبيات درايران )) دکتر معين درحواشي (( چهارمقاله )) ومدرس در(( ريحانه الادب )) و آثار مستقل درباره کسايي ومقاله هاي فراوان نوشته شده درباره او با پيشوند (( حکيم )) آراسته و آمده است .
حکيم ابوالحسن علي بن محمد کسايي مروزي شاعري بزرگ واز پيشاهنگان شعر شيعي بود ومتعهدانه ادب پارسي است که پس از سال ها سکوت ،در دوره معاصر نام ومنزلت او شناخته شده است . شعر کسايي ،شعري است گونه گونه وسرشار از ويژگي هاي ادبي واخلاقي ،به همين روي تنها درعصر حاضر است مه بزرگي او دريافته وشناخته شده است چه ،درطول ودرازاي تاريخ پرده غباري برسهم وشان او کشيده شده بود.

زندگي نامه وآثار کسايي

نام وتخلص کسايي
نام کسايي بدرستي روشن نيست . باخزري در(دميه القصر )از سخنوري بنام ((ابوالحسن علي بن محمد کسايي مروزي )) سخن مي گويد که آراينده وپيراينده آن -آقاي احمد آتش – اين گمان را نزديک به يقين دانسته که او همان کسايي شاعر معروف باشد. دربررسي هاي انجام پذيرفته دررويه هاي پسين دريافته مي شود که اين ديدگا ه درست است وجاي هيچ دودلي وگماني ديگر نيست وچهارمقاله وتذکره هاي موجود پارسي اين گواه راتاييد مي کنند. بدين ترتيب نسبت وشجره نامه اين شاعر روشن مي شود.
اگرچه روانشاد استاد بديع الزمان فروزانفر براين باور است که :
((نام کسايي معلوم ومعين نيست .))
استاد فروزانفر درنقد وتحليل نام کسايي مي افزايد که : ((کسايي نام يا تخلصيست که درتذکره ها واشعار شعرا ونيز درشعر خود بدان ياد شده وبدون هيچ شک وشبهتي درعصر هاي بعد وظاهرا درعصر خود نيز بدان معروف بوده وشهرت داشته است ودرعلت وضع اين اسم صاحب مجمع الفصحا پنداشته که اورا بدان جهت کسايي گفته اند که درکسوت زهد دربرداشته وکلاه فقر بر سر گذاشته واين سخن بعيد است زيرا کسايي شاعري مدح سرا بوده واز اشعار او هيچ بوي زهد به مشام نمي رسد مگر اينکه در آخر عمر که از مدح دست کشيد ه ، کسوت زهد به بر کرده واز اين رو بايد در انجام زندگي بدين نام شهرت يافته باشد ولي باز براين فرض علت تخصيص او به اين اسم از ميانه زهاد عصر که  ناچار آنان هم کسوت زهد در برداشته وکلاه فقر برسر گذاشته اند معلوم نيست وشايد جز تناسب کسا وکسوت صاحب مجمع الفصحا را علتي معلوم بوده که اکنون برما پوشيده است .
ظاهرا لفظ کسايي بر کسي اطلاق مي شده که کسا بفروشد يا ببافد يا بپوشد و عده اي از علما بدين نام معروفند که از آن جمله است ابوالحسن علي بن حمزه بن عبدالله بن بهمن بن فيروز نحوي معروف قرن دوم وديگر ابواسحاق ابراهيم بن احمد کسايي مروزي که نام وي درانساب سمعاني ديده مي شود.

 

دانلود فایل

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *