دانلود مقاله ادبيات داستاني معاصر

دانلود مقاله ادبيات داستاني معاصر

دانلود-مقاله-ادبيات-داستاني-معاصر

 

 

 

 

 

 

 

فرمت فايل : word(قابل ويرايش)

تعداد صفحات:15

فهرست مطالب:

ادبيات داستاني معاصر ……………………………………………………………………..1
درس پنجم……………………………………………………………………………………….6
محمّد علي جمالزاده………………………………………………………………………….7
معني کلمات……………………………………………………………………………………8
خودآزمايي……………………………………………………………………………………11
بياموزيم…………………………………………………………………………………………    12
منابع و مأخذ………………………………………………………………………………….13

چکيده:

الف
ادبيات داستاني معاصر
        آثاري که در زمينه ي بررسي تاريخي ادبيات داستاني ايران منتشر شده بسيار اندک است . اغلب اين آثار  
جامع نيستند . در آن ها ترتيب زماني معيني دنبال نمي شود و داستان ها بدون در نظر گرفتن ارتباط هاي بينامتني شان به يکديگر ، و نويسندگان هم جدا از شرايط اقتصادي ، سياسي ، فرهنگي و روان شناسي اجتماعي زمانه
خويش مورد بررسي قرار مي گيرند . از اين رو نقد و تفسير ها به نوعي تک نگاري از چند چهره ي معروف و.
تثبيت شده ، آن هم منفک از محيط رشد نويسنده ، تبديل مي شوند
        اگر هم سير تحولي مراحل ادبي در نظر گرفته شود ، دوره اي کوتاه ، بي سايه روشن هاي گونا گونش و بي            ارتباط با دوره هاي قبل و بعد ، بررسي مي شود . به علاوه ، فصل هايي از تاريخ ادبيات معاصر نيز اغلب
به سکوت برگزار مي گردد.
       درک چگونگي شکل گيري و شناخت مراحل پيشرفت ادبيات معاصر و عوامل حاکم بر اين حرکت ، به پژوهش هاي دقيق تر و فراگير تري نياز دارد . پژوهش هايي که در جهت چگونگي کشف روابط دروني آثار پراکنده وهمخواني تحول ادبي با وضع اجتماعي و فرهنگي تلاش کنند .مي توان با آشکار کردن پيوند هاي دروني انبوهمتون ادبي و تبيين زيبايي شناختي و جامعه شناسي تاريخ ادبيات و شناخت نظريه هاي مطرح ادبي ، به ماهيت ادبيات معاصر پي برد و جهت و گرايش جنبش ادبي را مشخص کرد.
       شناخت گذشته ادبي ، اينک بيش از هر زمان ديگر احساس مي شود و آگاهي به آن مي تواند راهگشاي آينده براي نويسندگان و خوانندگان ادبيات باشد.
       مجموعه حاضر با توجه به همين نياز پديد آمده است . ما کوشيده ايم تا به شيوه اي منظم ادبيات معاصر را مطالعه کنيم و تا حد امکان و توان ، تصويري جامع و بيطرفانه ، از گرايش ها و دگرگوني ها ي داستان نويسي ايران درصده گذشته ترسيم کنيم.
:و آن را در پنج دوره تاريخي به شرح زير مورد مطالعه قرار داديم
الف) از نخستين تلاش ها (حدود 1274) تا 1320
ب) از 1320 تا 1332
پ) از 1332 تا 1340
ت) از 1340 تا 1357
ث) از 1357 تا 1370

       نکته ي ديگر اين که : در نقاط عطف تحولات تاريخي و فرهنگي ، مضمون هاي اساسي و شيوه ي ساخت و
پرداخت رمان ها و داستان ها به مرور تغيير مي کند . از اين رو معمولن آثار هر دوره مشخصاتي کلي دارند که
از وضع اجتماعي و فرهنگي ، باورهاي مسلط روشنفکري و طرز تلقي نويسندگان از وظيفه ي ادبيات ريشه       مي گيرند .اين مشخصات هر دوره را از دوره هاي ديگر متمايز مي کند.

       فرايند تحول ادبيات داستاني ايران هر بار به دلايل سياسي –اجتماعي قطع شده و بار ديگر حرکتي تازه آغاز شده است . براي درک روشن تر و دقيق تر اين گسست در فرايند ادبيات داستاني ، توجه به اساسي ترين حوادث اجتماعي –فرهنگي دوره هاي گوناگون ضروري است . اما دوره بندي ادبيات با طبقه بندي ‘ انواع ادبي ‘ امکان
1
پذير مي شود . زيرا دراين حالت هر اثر در جايگاه معيني قرار مي گيرد و تفاوت ها و شباهت هاي آن با ساير آثار ،و نيز با زمينه فرهنگي دوره معين مشخص مي شود . با دسته بندي آثار به انواع ( ژانرهاي ) گوناگون    
ساختارهاي ادبي موجود در دستاورد هاي پراکنده ادبي ، در معرض ديد قرار مي گيرند.    
     داستان نويس خلاق چون از حد تقليد ساده ي واقعيت در مي گذرد ، واقعيتي داستاني و تخيلي پديد مي آورد برتر از واقعيت روزمره ، آينه اي ژرف تر در مقابل ذهن مي گذارد تا بي نهايت  پنهان  آشکار شود.  

بخش اول   

از نخستين تلاش ها  تا سال 1320     
نخستين نويسندگاني که در قالب داستان آثاري آفريدند    
ادبيات دوران مشروطه    
         رويارويي با اروپا اصلي ترين مساله فرهنگي در دوره مشروطه است       
         ادبيات اين دوران که متاثر از فرهنگ غرب است ، با پرداختن به مبرم ترين مسائل اجتماعي و انتقاد از استبداد ،خرافات و موهوم پرستي ، نقشي متفاوت با نقش ادبيات اشرافي بر عهده مي گيرد . ضرورت بيان وظايف تازه  سبب بکارگيري شکل هاي جديد ادبي و ورود موضوع ها و شخصيت ها ي تازه به عرصه ادبيات مي شود . جاي  شکل هاي کهنه ادبي را ، که کاربرد زيبايي شناختي خود را از دست داده اند ، شکل هاي تازه ادبي مي گيرند    
       در سال 1253 ميرزا جعفر قراجه داغي 🙁 ستارگان فريب خورده ، حکايت يوسف شاه ) – نوشته ي ميرزا فتحعلي آخوندزاده (1191-1257) را از زبان آذربايجاني به فارسي بر مي گرداند.    
آخوندزاده پيشرو فن نمايشنامه نويسي و داستان پردازي اروپايي در خطه آسيا  است .
رمان ( سياحت نامه ابراهيم بيک يا بلاي تعصب او ) در سال 1274شمسي به چاپ مي رسد   .
.داستان دراماتيک و ساختمان هماهنگ ) ستارگان فريب خورده ) مورد استقبال چنداني قرار نمي گيرد    
رمان هاي آغازين – سفرنامه اي ، تاريخي ، اجتماعي ، ضمن اين که مي خواهند از نظر شکل و محتوا سنت    
شکن باشند اما سخت با شگرد هاي ادبي قديم پيوند دارند.    
اولين سفرنامه جديد را ميرزا صالح شيرازي  نوشت    
ميرزا علي خان امين الدوله نيز سفرنامه اي با نثري زيبا دارد    
.اما اولين داستان هاي سفر نامه اي را مراغه اي و تالبوف نوشتند    
حاج زين العابدين مراغه اي (1218-1290) تاجري مقيم استانبول – سياحت نامه ابراهيم بيک را در سه جلد طي
سال هاي 1274و1285و1289 منتشر کرد.
مسالک المحسنين (1284) نوشته ي عبدالرحيم تالبوف (1213-1289   (
کتاب احمد يا سفينه طالبي – نوشته ديگرتالبوف است    

دانلود فایل

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *