دانلود متن کامل پايان نامه سير و سياحت از منظر قرآن کريم

دانلود متن کامل پايان نامه سير و سياحت از منظر قرآن کريم

دانلود-متن-کامل-پايان-نامه-سير-و-سياحت-از-منظر-قرآن-کريم

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد صفحات پايان نامه: 120 صفحه

در اين پست مي توانيد متن کامل پايان نامه سير و سياحت از منظر قرآن کريم را  با فرمت ورد word دانلود نمائيد:

 

 دانشکده علوم قرآني

تهران

 سير و سياحت در قرآن کريم

 براي دريافت کارشناسي

 استاد راهنما

آقاي حميد حسن زاده

 نگارنده

زهرا فخار زاده بيدکي

 

مقدمه

« فسيروا فِي الارضِ فَانظُروا کيفَ کانَ عاقبهُ المُکذِّبينَ»

ستايش خداوندي را که بندگانش را به وسيله کتاب هدايت از ضلالت و گمراهي به روشني و سعادت رهنمون شد، و پيوسته او را به سير در آفاق و انفس دعوت کرد تا شايد از اين رهگذر با انديشه و تدبر در احوال اقوام گذشته راه شايسته خويش را به درستي دريابد.

و سلام و صلوات بر محمد مصطفي خاتم النبيين آن خورشيد هدايت گر و تبيين کننده آيات وحي. آن بزرگ مرد عالم بشريت، که جهان تا ابد مديون تلاشهاي بي دريغ اوست.

سير و سياحت مي تواند يکي از بهترين عوامل شناخت خداوند در زمين به شمار آيد زيرا که در پرتو سير و سياحت شگفتيهاي بديع آفرينش در نظر انسان ظهور و بروز پيدا کرده و حقايقي بر او آشکار مي شود که ماحصل آن تدبر و تفکر در جهان خلقت و آفرينش است. و در اين مرحله است که انسان لب به ستايش خداوند سبحان گشوده به يگانگي او اعتراف مي کند.

و چه چيز براي انسان موحّد از رسيدن به الي الله بالاتر و ارجمندتر مي تواند باشد؟

تعريف موضوع

در اين تحقيق سعي شده است مساله سير وسياحت از منظر قرآن کريم مورد تحقيق و بررسي قرار گيرد و به مسايل جانبي از جمله اهداف، مخاطبان و مصاديق آن با توجه به کتب تفسيري و روايي و ديگر کتابهايي که در اين زمينه نگارش يافته اند ، بپردازد.

اهميت موضوع

راجع به اهميت موضوع همين بس که قرآن کريم در سور مختلف به طور مکرر انسانها را به سير فرا مي خواند وايشانرا به مشاهده صنع وخلقت الهي در آفاق و انفس و همچنين عبرت گرفتن از عاقبت انسانهاي سرکش دعوت مي کند.

پيشينه موضوع

در مورد موضوع مورد بحث به طور پراکنده در کتب تفسيري و نيز کتب روايي ازجمله ميزان الحکمه، وسايل الشيعه، من لايحضره الفقيه و … مطالبي بيان شده است. اما کتاب يا پايان نامه اي که اختصاصاً به اين موضوع پرداخته باشد وجود ندارد.

سوال اصلي

سير و سياحت (آنگونه که در قرآن کريم مطرح شده) تا چه حد در رشد و کمال معنوي انسان موثر است؟

فرضيه : سير و سياحت در قرآن کريم به عنوان يکي از عوامل شناخت خداوند، حفظ ايمان و تقوا و عبرت گرفتن از پديده هاي طبيعي معرفي شده است.

سوال هاي فرعي:

  • اهداف اساسي و مهمي که قرآن کريم در مورد سير وسياحت ذکر نموده چيست؟
  • منظور از سير وسياحت از ديدگاه قرآن کريم و روايات چيست؟
  • مصاديق سير و سياحت از ديدگاه قرآن کريم و روايات چيست؟
  • در قرآن کريم چه نوع سياحتي مورد توجه قرار گرفته است؟

روش تحقيق

با توجه به موضوع، روش اين تحقيق کتابخانه‌اي است.

محدوديت هاي تحقيق

با توجه به عدم وجود کتب مختص به موضوع تحقيق اين پروژه با محدوديت منابع روبه رو بوده است و علاوه بر آن اين تحقيق با محدوديت زماني به نگارش درآمده است.

پيشنهادات

با توجه به تحقيقات انجام شده، موضوعات بحث شده در اين پروژه هر کدام مي تواند به تنهايي موضوع يک پروژه يا پايان نامه قرار گيرد و به طور موشکافانه مورد بررسي قرار گيرند.

به نظر مي رسد براي نوآوري در اين تحقيق بايد پا را از تفاسير فراتر گذاشت و به مطالعه کتب ديگري که به صورت علمي و کاربردي به اين موضوع پرداخته اند همت گماشت، تا از تکرار مکررات بدر آمده، گامي فراتر از آنها برداريم.

چکيده

در خصوص آيات سير موضوعات مختلفي قابل تحقيق و بررسي هستند که از ميان موضوعات مطرح شده به دليل گسترده بودن مباحث، سعي شده است موضوعاتي در رابطه با سير مورد توجه قرار گيرند، که از نظر قرآن کريم حائز اهميت هستند. از جمله مخاطبان سير، اهداف سير، لزوم عبرت گرفتن از اقوام و ملل گذشته، عوامل سقوط و تعالي حکومتها و …

لذا فصل اول حاوي دو بخش است: بخش نخست، اهميت و ضرورتهاي سير در قرآن کريم را بحث مي کند که هدف از اين بخش پاسخ به چرايي و لزوم سير مي باشد.

و بخش دوم مخاطبان آيات سير در قرآن کريم را مورد توجه قرار داده و با استفاده از تفاسير نمونه الميزان و مجمع البيان بدان پرداخته است.

فصل دوم شامل بررسي اهداف و مصاديق سير و سياحت مي باشد که از جمله زير مجموعه هاي آن را مشاهده آيات و نشانه هاي الهي در مخلوقات و مصنوعات، عبرت گرفتن از اقوام و ملل پيشين، تحصيل علم ومعرفت، جهاد و هجرت تشکيل مي دهند.

در فصل سوم به آداب و باسته هاي اخلاقي سير و سياحت از ديدگاه قرآن کريم و روايات معصومين عليهم السلام پرداخته شده است. در اين فصل سعي شده آداب قبل از سفر، زمان خروج و حين سفر و رسيدن به مقصد با استفاده از آيات و روايات مورد تحقيق و بررسي قرار گيرد.

تعريف مفاهيم

در اين فصل برآنيم تا با بررسي دقيق تر معاني لغت، با استفاده از کتب مرجع موجبات آشنايي بيشتر خواننده را با مفاهيم مطرح شده در تحقيق فراهم نمائيم.

1- سفر : برداشتن پرده

راغب اصفهاني در رابطه با اين واژه مي گويد: السفر کشف الغطاء و يختص ذلک بالأعيان نحو سفر العمامه عن الرأس و الخمار عن الوجه

سفر برداشتن پرده است که به اجسام و اعيان مخصوص مي شود مثل سفر العمامه عن الراس

دستار و عمامه از سربرداشت و نيز سفر الرجل فهو سافر يعني آن مرد سفر کرد و مسافر است.

وجه تسميه سفر براين معني را بدين گونه مي توان برداشت کرد که در سفر حقايق بر انسان آشکار مي شود. همچنين در معجم الوسيط آمده : ( سُفَرُ : وضح و انکشف)  که همان واضح شدن و برداشتن پرده معني مي دهد. کلمه سٍفْر نيز به کتاب اطلاق مي شود، چون هر نوشته اي در واقع از حقيقتي پرده بر مي دارد و جمع آن اسفار است. اطلاق سفر بر فرستاده نيز از همين جهت است چرا که او هم عامل برداشتن نگرانيها يا آشکارشدن حقايق بين دوکس يا دو قوم است. همچنين ميانجيگري کردن و بين دو گروه يا دو نفر را صلح دادن نيز به همين معنا آمده است و سفاره بين القوم يعني ميان آن گروه براي صلح ميانجيگري کرد.

السفر همچنين به معني عزيمت و کوچ کردن آمده است. و دهخدا آن را در مقابل حضر و پريدن مسافت مي داند.

2- سير (سار) : گردش و سير کردن در زمين

واژه سير در کتب لغوي به معني گذشتن و سيرکردن در زمين و گردش کردن آمده است. همانطور که راغب مي گويد : السير المضيُّ في الأرضِ و رَجلٌ سائُرٌ و يسار

و نيز در مورد آيه : « قُل سيروا في الأرضِ ثمَّ انظُروا کيفَ کانَ عاقبهُ المُکذِّبينَ»

گفته شده تشويقي است بر سير و سياحت در زمين با جسم و بدن و نيز گفته شده تشويقي است بر جولان و حرکت فکري و دريافت حالات گوناگون شده اقوام و زمين چنانکه در خبري در وصف اولياء روايت شده است « اَبْدانَهُم في الأرضِ سائرهٌ و قلوبهم في الملکوتِ جائلَهٌ»

بدنهاي اولياء در زندگي و زمين سيرکننده است ولي دلهاشان در ملکوت در حال طواف است.

اين واژه در کتاب فرهنگ لاروس به معني روان ساختن آمده است به طوريکه در معناي جمله (سيَّرَ يَسييراً) مي نويسد: آنرا به راه انداخت، روان ساخت. که البته اين معني با گردش و سيرکردن مناسبت دارد.

در قاموس سير به معني راه رفتن آمده مانند : « و تَسيرُ الجبالُ سَيراً »

اين کلمه در باب تفعيل و نيز به وسيله باء متعدي مي شود : « وَ يَوْمَ نُسَيِّرُ الجبالَ و تَرَي الارضَ بارِزهً» و «فلمّا قَضي موسيَ الْاَجَلَ و سارَ بِأهلِهِ».

 

(ممکن است هنگام انتقال از فايل ورد به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشکال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و کامل است)

متن کامل را مي توانيد دانلود نمائيد

چون فقط تکه هايي از متن پايان نامه در اين صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولي در فايل دانلودي متن کامل پايان نامه

همراه با تمام ضمائم (پيوست ها) با فرمت ورد word که قابل ويرايش و کپي کردن مي باشند

موجود است

دانلود فایل

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *