دانلود تحقيق نقش ايثار در منابع اسلامي و تأثير آن در تكامل فرد و اجتماع

دانلود تحقيق نقش ايثار در منابع اسلامي و تأثير آن در تكامل فرد و اجتماع

دانلود-تحقيق-نقش-ايثار-در-منابع-اسلامي-و-تأثير-آن-در-تكامل-فرد-و-اجتماع

 

 

 

 

 

 

 

فرمت فايل : word(قابل ويرايش)

تعداد صفحات:140

فهرست مطالب:

فصل اول: کليات
?- مقدمه
?- بيان مسئله
?-? اهميت و ضرورت مسئله
?-? اهداف پژوهش
?-? جامعه آماري
?-? نمونه و روش نمونه گيري
?-? روش تحقيق
?-? مراحل اجراي تحقيق
?-? مشکلات تحقيق
?-? ارائه پيشنهادات
فصل دوم: ايثار در منابع اسلامي
?-تعريف ايثار
?-? نمونه اي از آيات قرآن کريم درباره ايثار و شهادت
?-انواع ايثار
?-? جهاد
?-? شهادت
?-? فناي عاشق در معشوق
?-? دهش و بخشش
?-? انفاق
?-? جامعه پزشکي
?-ايثار پيامبر (ص) و اهل بيت(ع)
?-? ايثار پيامبر در راه ترويج اسلام
?-?-? ايثار در آئين محمدي (ص) و ائمه اطهار (ع)
?-?-? ايثار انصار نسبت به مهاجران
?-? ايثار حضرت علي
?-? حماسه حسيني
? شهادت
?-? فلسفه وجودي فرهنگ ايثار و شهادت در مکتب اسلام
?-?-? ايثار و شهادت در تاريخ اسلام
?-? شهادت طلبي و انتفاضه
?-? انگيزه هاي شهادت طلبي
?-? شهادت در دين يهود
?-? شهادت در مسيحيت
?-? ايثار و شهادت طلبي در تاريخ پر بار انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي
?-?-? شهيد و شهادت از ديدگاه امام خميني (ره)
?-?-? شهادت در بسته تاريخ از ديدگاه امام خميني (ره)
?-?-? مفهوم و ارزش شهادت از ديدگاه امام خميني (ره)
?-?-? مقام و منزلت شهدا از ديدگاه امام خميني (ره)
فصل سوم: تأثير ايثار در تکامل فرد و اجتماع
?-تأثير ايثار در تکامل فرد
?-? ايثار و خدا محوري
?-? نقش ايثار در رشد و تعالي انسان
?-? ايثار و عزت نفس
?-? ايثار و توجه به آخرت
?-? ايثار و صبوري در برابر ناملايمات
?- تأثير ايثار در تکامل اجتماع
?-ترويج فرهنگ ايثار در حوزه اجتماعي
?-? سطح نخست (خانواده)
?-? سطح دوم (محيط جغرافيايي)
?-?-سطح سوم (جامعه)
?-ترويج ايثار در حوزه فرهنگي
??-ترويج ايثار در حوزه سياسي
??- ترويج ايثار در حوزه اقتصادي
فصل چهارم: بررسي ديدگاه دانش آموزان در خصوص مفهوم ايثار و تأثير در تکامل فرد
و اجتماع
??-جداول و نتايج
??-نتيجه گيري
??-فهرست منابع و مآخذ
??-ضمائم
?-?? نمونه پرسشنامه
?-?? نمونه مصاحبه

 

مقدمه:

اكنون كه از پيروزي انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي با عراق سال ها مي گذرد، بايد ارزش ها و آرمان هاي اصيل و ارزش هاي اسلام ناب محمدي (ص) را در جامعه پيدا كنيم كه اين امر در زماني انجام مي پذيرد كه فرهنگ ايثار و شهادت در جامعه پي‌ريزي و نهادينه شود.

اصولاً يكي از مسائل مهم جامعه اي كه مدعي حضور گفتگوي تمدن هاست پي بردن به اصالت تمدن ها و فرهنگ ها و انگيزة خالص و ناب شهدا است. در اين عرصه تنها زمينه اي كه از فرهنگ و شهادت داشتيم عنواني بود كه در طوب زندگي خود در لوح روح خود حك كرده ايم. زمينه اي كه خانواده ها يا شهدا و ايثارگران داراي درك بالاتر و بهتري از آن هستند براي اين موضوع ما به كتاب هايي كه فلسفه ايثار و فرهنگ آن را عميق تر بيان كرده بسيار توجه و اشاره كرديم.

مسئله ديگر كه ما در اين مقاله و يا تحقيق آن را مورد توجه قرار داديم، ارزش هايي بود كه در جوامع و اديان مختلف براي ناميدن يك فرد به عنوان شهيد ملاك قرار مي‌گيرد. پس براي اين امر ابتدا بايد انگيزه هاي شهادت طلبي را در جوامع مختلف بررسي كرديم.

نتايج اين پژوهش به ما كمك مي‌كند تا هاله اي از تقدس و معنويت و روح، را فرا گيرد و در درك بهتر فرهنگ ايثار و شهادت ما را ياري دهد.

 

1-1بيان مسئله

مسئله مورد نظر در پژوهش حاضر بررسي جايگاه ايثار در منابع اسلامي، انواع ايثار، تذثير ايثار فرهنگ فرد و اجتماع و عوامل گسترش دهنده و باز دارنده ايثار مي‌باشد.

1-تعريف مفهومي ايثار و جايگاه آن در اسلام؟

2-بررسي انواع ايثار

3-تأثير ايثار بر فرد و اجتماع

4-بررسي عوامل گسترش دهنده و بازدارنده ايثار

5-بررسي ايثار و شهادت در دين هاي مسيح و يهود

 

2-1- اهميت و ضرورت مسئله:

تاريخ نهضت هاي اسلامي آكنده از حضور مردان و زناني است كه در عرصة جهاد، خالصانه به ميدان عمل آمدند و با جان فشاني و ايثار، بي نام و نشان از خويش، حق را بر اريكة عدالت نشاندند در اين نوشتار تلاش شده است تا در دو بخش مجزا پس از مقدمه، تعاريف و مفاهيم فرهنگ ايثار و مصاديق عيني و عملي آن به شكل مشروح بيان شود.

فرهنگ شهادت و ايثار، تجلي بخش هويت ديني و احياي ارزش هايي است كه حيات انديشه يك جامعة انساني را ضمانت مي‌كند و بهداشت رواني انسان را در عرصه هاي اجتماعي و سياسي و اقتصادي شكل مي‌دهد. به ديگر سخن، شهيدان، در يك انتخاب آگاهانه، با نفي خويش به نفع جامعه و يك انديشه همت مي گمارند، و فضاي رخوت و غفلت عصر خود را به فضاي تلاش و بينش فرا مي خوانند. آنان به كابلد بي رمق يك جامعه، روح خودباوري مي دهند و حيات و حركت ارزش هايي كه در طوفان حوادث به فراموشي سپرده شده است به منصة ظهور مي رسانند.

طو دو دهة اخير انقلاب اسلامي، ملت ايران، حوادث زيادي را تجربه كرده است. انقلاب اسلامي يك پديدة منحصر به فرد در تاريخ معاصر بود و هشت سال دفاع مقدس نيز متمايزترين جدال قرن در اين عرصه، ظهور و حضور مردان بزرگ و انديشه هاي ناب و پاك، مفاهيم عميق ارزش هاي انساني را در جهان بشريت متجلي ساخت و مباني فرهنگ نوين الهي و ديني را به عنوان يك هويت زنده و جاويد به صحنه كشاند. گرچه اين فرهنگ ريشه در تعاليم عالية اسلام داشت. اما در قالب جديد با مفاهيم و مصاديق نوين خود، پا به ميدان گذاردند و در حوزه هاي گوناگون اجتماع و خانواده اثر گذارده است.

دانلود فایل

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *