دانلود تحقيق انواع جمله وکلمه در زبان انگليسي

دانلود تحقيق انواع جمله وکلمه در زبان انگليسي

دانلود-تحقيق-انواع-جمله-وکلمه-در-زبان-انگليسي

 

 

 

 

 

فرمت فايل : word(قابل ويرايش)

تعداد صفحات:20

چکيده:

انواع جمله وکلمه در زبان انگليسي
تعريف جمله : جمله در زبان انگليسي به يک فرمول نوشته مي شود آنهم به فرمول زير
قيد زمان + قيد مکان + مفعول + فعل + فاعل
براي جمله نويسي صحيح ضماير فاعلي . ضماير مفعولي و صفات ملکي بايستي به طور صحيح استفاده شود

At براي مثال اين كلمه در يك موقيعت اينطور استفاده مي شود در مواقعي كه شما قصد ماندن در جايي را به مدت كوتاهي داريد از At استفاده مي كنيد براي مثال : I’m At The Hospital و البته At در بسياري از جملات ديگر كاربرد دارد

To كاربرد هاي بسياري دارد مثلاً اگر شما قصد داريد به جايي نقل مكان كنيد از آن استفاده مي كنيد مانند : به سينما خواهم رفت I Will Go To The Cinema
و گاهي اوقات در بعضي از جملات بايد از پيشوند To استفاده نماييد و ثابت مي باشد مثلاً ما در فارسي مي گوييم كه “مي خوام باهات حرف بزنم”  اما در انگليسي مثل فارسي نيست در انگليسي مي شود I Want to talk TO you و در اينجا به جاي To از With استفاده نمي شود همونطور كه گفتم برخلاف فارسي مي باشد .
هنگامي كه مي خواهيد مصدر فعلي را بسازيد بايد از To استفاده شود مانند : “رفتن” To Go
To به معني “تا” نيز مي باشد مثلاً مي خواهيد بگوييد از شماره ? تا ?? بايد گفت ?To 10

About اين كلمه هم چند كاربر دارد همينطوري به صورت معمولي به معني “درباره” ميباشد براي مثال : “درباره ي آن چيزي نمي دانم” I Know Nothing About That  گاهي اوقات براي به كار بردن كلمه “تقريباً” نيز استفاده مي شود كه اين هم بستگي به آن جمله دارد مانند :  “ساعت تقريباً ? مي باشد” It’s About 5 O’clock يا The Time Is About 5 O’clock
اگر O’clock را به كار نبرديد هيچ اشكالي ندارد .

In ‌هم به معني “داخل ، تو ،  در توي” اين پيشوند با پيشوند At نسبت بسيار نزديكي دارند و بستگي به جمله اي دارد كه از كداميك از اين ? استفاده نماييد مثلاً قصد داريد ” در گودال مي مي مانم” I Stay In The Hole  

ببينيد درباره ي The و A بايد بگم كه شما بهتر است هميشه قبل از هر اسمي از يكي از اين ? استفاده نماييد براي مثال : I Will Buy A Ball يا قصد داريد بگيد “توپ را در آنجا بزار” Put THE Ball There و در اينجا چون درباره ي يك شي مشخص حرف مي زنيد مي گوييد The و اگر بگيد A يعني “يك” توپ را در آنجا بزار Put A Ball There

براي گوش دادن انگليسي هميشه سعي كنيد همان چيزي كه مي شنويد را بفهميد يعني اينكه جمله را به فارسي بر نگردانيد و معنيش رو پيدا كنيد پس هميشه به صورت مستقيم همان چيزي رو كه مي شنويد را متوجه بشيد و اين موضوع هم به يادگيري هرچه بيشتر كلمات با لهجه ي اصلي كلمه و گوش دادن به جملات انگليسي با لهجه اصلي بستگي دارد
در مورد نوشتن جملات به صورت انگليسي هميشه سعي كنيد مانند يك انگليسي زبان باشيد يعني اينكه همان چيزي كه تو ذهنتون هستو به صورت مستقيم بر روي كاغذ به انگليسي بنويسيد و فرض كنيد كه زبان شما انگليسي هست و فقط اين زبان را بلديد اگر بر اساس همين برنامه عمل كنيد پيشروي خواهيد كرد .
ضماير فاعلي:
I
You
He-she-It
We
You
They

ضماير مفعولي:
Me
You
Him-Her-It
Us
You
Them

ضماير ملکي:
My
Your
His-Her-Its
Our
Your
Their

نکته:

با توجه به الگوي جملات ضماير فاعلي قبل از فعل بکار ميروند و صفات ملکي همراه با اسم ممکن است فاعل يا مفعول جمله واقع شود

مثال:
they saw us in the street yesterday
he teaches them english

نکته بسيار مهم در مهارت نوشتاري writing skills)
جهت جمله نويسي صحيح در ربان انگليسي بايستي الگوي مناسب و زمان فعل جمله را تشخيص دهيم
مثلا فعل جمله آيا زمان حال است يا گذشته يا مجهول يا فعل gerund.
لذا براي اين منظورتمام دستور زبان انگليسي به ? قسمت اصلي تقسيم بندي ميشود که در به طور کامل و بترتيب به بيان آنها خواهيم پرداخت

 ‏
 تعريف فاعل : کننده ي کار را فاعل مي گويند که فاعل مي تواند به صورت ضمير يا اسم بکار رود، مثل علي آمد، که ميتوانيم بنويسيم او آمد. او ضمير فاعلي است.
‏ضماير فاعلي عبارتند از:
    ‏

جهت مشاهده ي عکس در سايز بزرگتر اينجا را کليک نماييد.‏
 
 
تعريف فعل : کاري را که فاعل انجام ميدهد. براي تبديل فعل به مصدر در زبان فارسي (ن) در آخر فعل به کار مي رود. معادل با (ن) در فارسي، در انگليسي to ‏به کار مي رود.
to ‏=< ن < مصدر< فعل        To see > I see                                                                                                                              
  You see                                                                                                                                               
 They see
 

 قيد مکان : محل انجام گرفتن فعل را قيد مکان گويند.

در خانه   at home………….در کلاس In the class…………..اينجا here………….در مد رسه at school…………….آنجا there
 

قيد زمان : زمان انجام گرفتن فعل را قيد زمان گويند.

يک روز در ميان every other day……….ديروز yesterday…………..هر روز every day………..اموز today
‏روزهاي فرد on odd days ………………روزهاي  زوج on even days
 

صفت ملکي : صفاتي هستند که همراه اسم مي آ‏يند و بدون اسم معني ندارند و مالکيت را مي رسانند. در زبان فارسي صفت بعد از اسم مي آيد ولي در زبان انگليسي صفت قبل از اسم مي آ‏يد.

خواص صفت در انگلپسي:
‏?- قبل از اسم مي آيند.
‏?- اسم را محدود مي کنند.
‏?- با اسم بعد از خودش هيچگونه موافقتي ندارد بجز صفتهاي this ‏ و that ‏ که بسته به اسم بعدشان جمع يا مفرد خواهند شد:
This>these…………………………………….this book>these books
That>those……………………………………….that car>those cars

مفعول : مفعول کسي يا چيزي است که فاعل بر روي آن کاري را انجام مي دهد.

مثال :                                                             حسن علي را ديد.    Hassan saw Ali 
                                                                    حسن او را دي. د  Hassan saw him
ضماير مفعولي عبارتند از :

جهت مشاهده ي عکس در سايز بزرگتر لطفا اينجا کليک نماييد.     

‏صفات ملکي عبارتد از :

جهت مشاهده ي عکس در سايز بزرگتر لطفا اينجا کليک نماييد.

افعال کمکي : افعالي هستند که بين فاعل و فعل اصلي مي آيند و بعد از آنها  to  نمي آيد به جز در ought to‏  و used to

مثال :……..ممکن بودن may ……………..بايد should…………………بايد must……………….توانستن can

خاصپت هاي افعال کمکي:

?- ‏بين فاعل و فعل اصلي  مي آيند.
 
?- با جابجا شدن، باعث تغييرات در جمله مي شوند يعني افعال کمکي با رفتن به اول جمله، جمله را سوالي مي کنند. در زبان فارسي براي سوالي کردن جمله سه علامت ( آيا _ مگر _لحن ) را به اول جمله مي برند و جلوي جمله علامت سوال مي گذارند ولي در انگليسي براي سوالي کردن ، افعال کمکي را به اول جمله مي برند. اگر جمله فعل کمکي نداشت از فعل کمکي do ‏  و does ‏  استفاده مي کنيم.

جهت مشاهده ي عکس در سايز بزرگتر لطفا اينجا کليک نماييد.
 تذکر : هميشه I و We به You تبديل ميشوند. مثال:     ? I am > are you     
      ‏
?- در زبان فارسي اگر بخواهيم جمله اي را منفي کنيم به آن (ن) اضافه مي کنيم. ولي در زبان انگليسي براي منفي کردن به افعال کمکي ، ( not ‏) اضافه مي کنيم و بهتر است آنها را به شکل مخفف بنويسيم.

ثذکر مهم: اشکال am not ‏ و may not ‏  مخفف نمي شوند.

دانلود فایل

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *