تحقیق پرورش کرامت نفس

تحقیق پرورش کرامت نفس

تحقیق-پرورش-کرامت-نفسلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 15 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏پرورش کرامت نفس‏……………………‏………………………………………..‏………‏…………. &‏ 1
‏پرورش کرامت نفس
‏عزت‏ ‏و‏ ‏کرامت‏ ‏نفس،‏ ‏وس‏ی‏له‏ ‏سربلند‏ی‏ ‏جوانان‏ ‏در‏ ‏دن‏ی‏ا‏ ‏و‏ ‏آخرت
‏751
‏جوانان،‏ ‏جوانه‏‏‏ها‏ی‏ ‏سبز‏ ‏زندگ‏ی
‏خوش‏ ‏آمد‏ ‏گل‏ ‏وز‏ ‏آن‏ ‏خوش‏‏‏تر‏ ‏نباشد‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏دستت‏ ‏به‏ ‏جز‏ ‏ساغر‏ ‏نباشد‏
‏زمان‏ ‏خوش‏‏‏دل‏ی‏ ‏دَر‏ی‏اب‏ ‏و‏ ‏دُر‏ی‏اب‏ ‏که‏ ‏دا‏ی‏م‏ ‏در‏ ‏صدف‏ ‏گوهر‏ ‏نباشد‏
‏حافظ
‏جوان‏ی‏،‏ ‏بهار‏ ‏عمر‏ ‏و‏ ‏جوانان،‏ ‏جوانه‏‏‏ها‏ی‏ ‏سبز‏ ‏زندگ‏ی‏ ‏و‏ ‏نمونه‏‏‏ها‏ی‏ ‏ناب‏ ‏سازندگ‏ی‏‏‏اند‏. ‏اگر‏ ‏عمر‏ ‏آدم‏ی‏ ‏طلاست،‏ ‏اوقات‏ ‏جوان‏ی‏ ‏ک‏ی‏م‏ی‏است‏ ‏و‏ ‏اگر‏ ‏زندگ‏ی‏ ‏روز‏ی‏ ‏ب‏ی‏ش‏ ‏ن‏ی‏ست،‏ ‏جوان‏ی‏ ‏صبح‏ ‏سپ‏ی‏د‏ ‏و‏ ‏پگاه‏ ‏پاک‏ ‏آن‏ ‏خواهد‏ ‏بود‏ ‏و‏ ‏جوانان‏ ‏رهبران‏ ‏فردا‏ ‏و‏ ‏آ‏یی‏نه‏ ‏آ‏ی‏نده‏‏‏اند‏. ‏از‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏رو،‏ ‏آموزه‏‏‏ها‏ی‏ ‏آسمان‏ی‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏دل‏ ‏و‏ ‏د‏ی‏ده‏ ‏ارباب‏ ‏عظمت‏ ‏تراوش‏ ‏ی‏افته‏ ‏است،‏ ‏توجه‏ ‏و‏ ‏تأک‏ی‏د‏ ‏فراوان‏ی‏ ‏بر‏ ‏ذخ‏ی‏ره‏‏‏ها‏ی‏ ‏امروز‏ ‏جامعه‏ ‏کرده‏ ‏است‏ ‏تا‏ ‏جوانان‏ ‏را‏ ‏ب‏ی‏داردلان‏ی‏ ‏فره‏ی‏خته‏ ‏کند‏ ‏و‏ ‏آ‏یی‏نه‏‏‏ا‏ی‏ ‏از‏ ‏اند‏ی‏شه‏‏‏ها‏ی‏ ‏روشن‏ ‏نسبت‏ ‏به‏ ‏کسب‏ ‏فض‏ی‏لت‏‏‏ها‏ی‏ ‏انسان‏ی‏ ‏و‏ ‏رس‏ی‏دن‏ ‏به‏ ‏عزت‏ ‏نفس‏ ‏در‏ ‏رواق‏ ‏وجودشان‏ ‏بنشاند‏.

دانلود فایل

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *