تحقیق درباره ساختار سرمایه ای بر روی ارزش شرکت

تحقیق درباره ساختار سرمایه ای بر روی ارزش شرکت

تحقیق-درباره-ساختار-سرمایه-ای-بر-روی-ارزش-شرکتلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 19 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏مقاله ای برای نشست‏ سالانه EFMA‏ در سال 2000
‏تأثیر ساختار سرمایه ای بر روی ارزش شرکت ‏با فرصت‏ های مختلف پیشرفت
FAME ‏ و دانشگاه Fau same
‏خلاصه مطالب
‏در این مقاله ما سعی داریم تا به طور تجربی ، تأثیر ساختار وام دهی را بر روی ارزش شرکت آزمایش کنیم که فرصت های مختلف پیشرفت برای شرکت های معلق شده به هلند فراهم می کند . ‏بهتر است این نکته را پذیرفت ، که ارزش بازار هر شرکتی مستقل از ساختار سرمایه ی آن است ‏فرضیه های‏ ارائه شده در بازار های سرمایه ای کامل است . مشاهده شده که در‏ ساختار های سرمایه های بهینه با ‏ ‏ر‏شد‏ ‏ بلقوه شرکت ها و بعضی دیگر متغیر ها مثل : اندازه ‏و ویژگی های‏ صنایع ارتباط تنگاتنگی دارد . ساختار مباحث مربوط به ارزش مشترک شرکت هایی با‏ ر‏شد پایین به طور منفی به قدرت اهرمی بستگی دارد . ما باید بررسی کنیم که فرصت های رشد ، ساختار سرمایه بهینه را تحت تأثیر قرار می دهد . ‏به این دلیل قدرت اهرمی بهینه ممکن است با تغییر فرصت های پیشرفت تغییر کند که منجر به تغییرات‏ در‏ هزینه های نمایندگی وام و هزینه صلاحدید مدیریتی می شود . در این متن ما سعی داریم تا آزمایشی را به طور تجربی انجام دهیم :
‏1- ارتباط بین Tabins Q‏ و قدرت می تواند مثبت باشد که اختلاف هایی را در فرصت ها و پیشرفت ایجاد می کند .
‏2- ارتباط بین Tabins Q‏ ‏و قدرت ممکن است برای شرکت ها با رشد بالا منفی باشد ‏و برای شرکت هایی با رشد پایین مثبت باشد .
‏ما انتظار داریم تا ‏ که ‏فعالیت علامت دهنده ی وام تأثیر فرصت های ‏پیشرفت‏ را بر روی ساختار وام سنگین تر از حد معمول نماید . اگر یک فر‏ضیه‏ ثابت شود در غیر این صورت تأثیر فرصت ها پیشرفت بر طبق تغییر هزینه نمایندگی وام و هزینه نمایندگی اختیار‏ات‏ مدیریتی می تواند بر آن مدل غلبه کند . نهایتاً تأثیر ساختار سرمایه بدهی صفر ‏آ‏زمایش شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت .
‏2
‏ ‏فهرست راهنما
‏1- مقدمه
‏2- انتخاب داده ها
‏3- آزمایش های تجربی
‏1-3 ساختار سرمایه ای و ارزش شرکت
‏2-3 قاطعیت
‏4- نتیجه گیری و بحث و بررسی
‏5- مرجع
‏مقدمه :
‏یکی از پایه های اصلی نظریه مالی مشترک ، ساختار ، طرح بی ارتباطی ساختار سرمایه ای ( مربوط به مو‏دکل‏گلتایه ‏–‏ سایر 1958 ) می شود . هر دو در سال 1958 به این نتیجه رسیدند که ارزش بازاری هر شرکت جدا از ساختار سرمایه ای به آن تعیین می شود و فر‏ضیه های‏ های بازار ها سرمایه ای کامل شد به این معنی که رشد رقابتی و تأثیر گذاری بدون خرید و فروختن است و فا‏قد ‏اختیارات مالیاتی است و ورشکستگی ندارد . بعد از این که مالیات وارد مدل آن ها شد مالیات از آن محافظت کرد و هزینه های ورشکستگی مشکلات بیشتری را به فرایند تصمیم گیری ساختار سرمایه ای بهینه افزود . مشاهده شد که ساختار سرمایه ای بهینه با پیشرفت بلقوه شرکت ها و بعضی از متغیر ها و بعضی از متغیر های دیگر همچون اندازه و ویژگی های ص‏نعت‏ ارتباط نزدیکی دارد . ‏در این مقاله ما سعی داریم تا تأثیر ساختار وام را بر روی ارزش پیشرفت به طور تجربی آزمایش کنیم که فرصت های پیشرفت مختلف با شرکت هایی که به هلند ملحق شدند نتیجه آن بود .
‏4
‏س‏ی‏است وام و موضوع ساختار مالکیت واحد های مستقل به و مبحث آن ها در مورد اختلاف‏ات‏ بین شرکت هایی با بسیاری از پروژ ها و شرکت هایی با تعداد اندکی از پروژه های ارزش خالص کن‏ونی می باشد . لیندوپیل در 1977 ‏وروس در 1977 مطرح کردند که مدیران به ‏نسبت ‏وام به صورت یک علامت می باشد با این واقعیت که قدرت بالا نشان دهنده خطر ورشکستگی بیشتر برای شرکت ها با کیفیت پایین به شمار می آید .
‏از آنجایی که مدیران همیشه از طریق خارجی ها دارای اطلاعات م‏فید‏ی می باشند . و ساختار وام ممکن است به عنوان یک علامت برای بازار به شمار آید . مدل روش پیشنهاد می کند که ارزش شرکت ها ،با قدرت افزایش می یابد زیرا با بیشتر شدن قدرت ، شناخت ارزش ها ، بازار افزایش می یابد . فرض کنید در ایجا مسئله نمایندگی وجود ندارد یعنی عملکرد های مدیریت با توجه به تمام سهام داران می باشد . مدیر ارزش شرکت را با انتخاب ساختار سرمایه ی بهتر افزایش می دهد و تا حد ممکن میزان وام بالاتر می رود . شرکت هایی با کیفیت بالا به علامت کیفیت شان برای بازار نیاز دارند . در حالی که مدیران شرکت ها با کیفیت پایین سعی دارند تا از آن ها پیر‏و‏ی کنند بر طبق این مباحث‏ ، میزان وام باید به طور مثبت با‏ ارزش شرکت مرتبط باشد نامتقارنی اطلاعات را در نظر بگیرید نظریه سلسله قدرت پیش بینی می کنند که شرکت می تواند سلسله مراتب قدرت را به صورت استراتژی مالی بهینه دنبال کند . دلیلی که در پس این ‏نظری‏ه قرار دارد این است که ‏اگر ‏مقررات مدیر بر روی نیمی از مالکان تعیین می شود آن ها وثیقه های برای قیمت های بالاتر صادر می کنند این در واقع شایستگی آن ها تأیید می شود . حساسیت بیشتر تضمین هزینه های بالاتر ‏در‏ سهام سرمایه از طریق عملکرد مدیریت علا‏متی ‏را برای بازار ارئه می دهد که وثیقه ها را گرانتر می کند .
Stulz‏ در 1990 بحث کرد که وام می تواند هم تأثیرات مثبت ‏وهم‏ منفی بر روی ارزش شرکت داشته باشد ( حتی در صورت عدم مالیات های مشارکتی و هزینه های ورشکستگی ) ‏. او مدلی را توسعه داد که در آن تأمین سرمایه گذاری وام می تواند هم مسئله سرمایه گذاری افراطی و هم مسئله عدم سرمایه گذاری را کاهش می دهد

 

دانلود فایل

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.