تحقیق درباره زندان و علوم مربوط بزندانها

تحقیق درباره زندان و علوم مربوط بزندانها

تحقیق-درباره-زندان-و-علوم-مربوط-بزندانهالینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 24 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏زندان وعلوم مربوط بزندانها – LE PRISON ET LES SCIENCES PENITNTIAIRES
‏اين مقاله قسمتي از سختراني آقاي دكتر علي رفعتي بازپرس شعبه پنجم دادسراي شهرستان كرمانشاه است كه دراجتماع قضاة دادگستري استان كرمانشاه ايراد شده واز طريق دفتر آموزش ورارت دادگستري به مجله رسيده است.
‏******
‏فهرست مطالب
‏1- تعريف
‏2- اشاره مختصري بجنبه تاريخي مجازات وزندان
‏3- سيستم هاي مختلف زندان
‏1- سيستم هاي قديمي
‏1- سيستم زندانهاي عمومي
‏2- سيستم انفرادي ( پنسيلواني. فيلادلفي)
‏3- سيستم مابورنين
‏4- سيستم ايرلندي
‏2- سيستم هاي جديد:
‏1- سيستم تدريجي جديد
‏2- رژيم زندانهاي آموزشي
‏3- رژيم زندانهائي كه مبتني براعتماد به محكوم است :
‏1- رژيم كارخارج اززندان توام با مراقبت
‏2- رژيم زندانهاي باز
‏4- رژيم همه آزادي
‏5- توقيف هاي آخر هفته
‏4- بررسي وضع زندانها در كشور مترقي: ( سوئيس. سوئد.فرانسه)
‏6- سازمان اداره زندان درفرانسه
‏1- امورزندان
‏2- بازرسان
‏3- اداره كارگزيني
‏4- شوراي اداري
‏زندان وعلوم مربوط بزندانها – LE PRISON ET LES SCIENCES PENITNTIAIRES
‏اين مقاله قسمتي از سختراني آقاي دكتر علي رفعتي بازپرس شعبه پنجم دادسراي شهرستان كرمانشاه است كه دراجتماع قضاة دادگستري استان كرمانشاه ايراد شده واز طريق دفتر آموزش ورارت دادگستري به مجله رسيده است.
‏******
‏فهرست مطالب
‏1- تعريف
‏2- اشاره مختصري بجنبه تاريخي مجازات وزندان
‏3- سيستم هاي مختلف زندان
‏1- سيستم هاي قديمي
‏1- سيستم زندانهاي عمومي
‏2- سيستم انفرادي ( پنسيلواني. فيلادلفي)
‏3- سيستم مابورنين
‏4- سيستم ايرلندي
‏2- سيستم هاي جديد:
‏1- سيستم تدريجي جديد
‏2- رژيم زندانهاي آموزشي
‏3- رژيم زندانهائي كه مبتني براعتماد به محكوم است :
‏1- رژيم كارخارج اززندان توام با مراقبت
‏2- رژيم زندانهاي باز
‏4- رژيم همه آزادي
‏5- توقيف هاي آخر هفته
‏4- بررسي وضع زندانها در كشور مترقي: ( سوئيس. سوئد.فرانسه)
‏6- سازمان اداره زندان درفرانسه
‏1- امورزندان
‏2- بازرسان
‏3- اداره كارگزيني
‏4- شوراي اداري
‏5-كميته عالي آزادي مشروط
‏7- بررسي مطالعاتي
‏5- وضع زندانها درايران
‏1- مقدمه
‏2- زندانها درتهران
‏3- زندانها درشهرستانها
‏4- زندان كرمانشاه
‏1- ندامتگاه مركزي ( زندان قصر)
‏2- زندان قزل حصار
‏3- كانون اصلاح وتربيت براي اطفال بزهكار
‏4- بازداشتگاه شهرباني
‏5- بازداشتگاه كاخ دادگستري
‏6- زندان زنان
‏7- زندان قزل قلعه
‏8- زندان اداره گمرك وراه آهن واداره ثبت
‏********
‏1-تعريف
‏موضوع مقاله مربوط به زندان است كه اصطلاح آن درزبان فرانسه Sciences-Penitentiaires‏ ميباشد . مسلما پس از نامبردن كلمه زندان يك تجسم ذهني بوجود ميآيد كه زندان عبارتست از چهارديواري محدود ومستحكمي كه درداخل آن اطاق ها وسلولهاي تنگ وتاريك زيادي براي محبوس كردن گناهكاران وتبهكاران ساخته شده است وعده اي مامور مسلح باقيافه هاي عبوس وخشن بمراقبت اززندانيان مشغولند.
‏البته اين تجسم ذهني از كلمه زندان شايد صحيح باشد ولي از نظر علمي منظور ما از كلمه زندان مفهوم وسيعتري است درباره علوم مربوط بزندانها تعاريف مختلفي از طرف علماي حقوق جزا شده است چنانكه Donnedieu de vabrd‏ آنرا (( علم اجراي احكام جزائيCuehe‏ آنرا (( علم مجازات )) ونويسندگان معاصر ديگر آنرا ((علم درمان مجرمين )) تعريف كرده اند.
‏باتوجه بتعاريف فوق ميتوان علوم مربوط بزندانها را بطور كلي چنين تعريف كرد:

 

دانلود فایل

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *