تحقیق درباره رسول خدا بردبارترين ، شجاعترين ، عادلترين ، و پاكدامن ترين مردم

تحقیق درباره رسول خدا بردبارترين ، شجاعترين ، عادلترين ، و پاكدامن ترين مردم

تحقیق-درباره-رسول-خدا-بردبارترين--شجاعترين--عادلترين--و-پاكدامن-ترين-مردملینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 24 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏2
‏رسول خدا بردبارترين ، شجاعترين ، عادلترين ، و پاكدامن ترين مردم بوده است . با هيچ زنى كه او را در ملكيت خود نداشت و يا به همسرى خود درنياورده بود و يا از خويشاو‏ندان محرم او نبود، تماس نداشت .‏ از همه مردم بخشنده تر بود، هيچ دينار و درهمى شب در نزد او نمى ماند و اگر وجهى زياد مى آمد و كسى را پيدا نمى كرد كه به او بدهد و شب ناگهان مى رسيد به خانه نمى رفت تا آن را به نيازمندش مى رساند و از آنچه خدا به او داده بود تنها به مقدار قوت سالانه خود از ساده ترين چيزى كه در دسترس بود از خرما و جو برداشت مى كرد و‏ بقيه آن را در راه خدا مى داد. ‏ كسى از او چيزى نمى خواست مگر اين كه به او مى داد.‏ ‏ آنگاه به قوت سالانه خود مى پرداخت و از آن هم ايثار مى كرد، و چه بسا كه خود پيش از پايان سال ، اگر چيزى به او نمى رسيد محتاج مى شد.‏ ‏ به دست خويش كفشش را وصله مى زد و جامه اش را مى دوخت و در امور خانه به خانواده خود خدمت مى كرد ‏ ‏ و با همسران گوشت خرد مى كرد. ‏ ‏ ‏ از همه كس با حياتر بود، به چهره كسى خيره نمى شد ‏ ‏ ‏ و دعوت آزاده و برده را مى پذيرفت . ‏ ‏ و هديه را قبول مى كرد اگر چه يك جرعه شير بود و در برابر آن هديه مى داد.
‏مال صدقه را نمى خورد. ‏ ‏ و در پاسخ دادن به سخن كنيز و فرد تهى دست تكبر نمى ورزيد. ‏ ‏ ‏ براى پروردگار خشمگين مى شد، نه براى خود. ‏ ‏ حق را اجرا مى كرد اگر چه به زيان خود يا اصحابش تمام مى شد. ‏ ‏ از طرف گروهى از مشركين پيشنهاد كمك در مقابل گروه ديگرى از مشركين به آن حضرت شد در حالى كه او كم باور بود و حتى به يك فرد نيازمند بود تا بر يارانش بيفزايد اما نپذيرفت و فرمود: ((من از مشرك كمك نمى طلبم .)) (
‏2
‏رسول خدا بردبارترين ، شجاعترين ، عادلترين ، و پاكدامن ترين مردم بوده است . با هيچ زنى كه او را در ملكيت خود نداشت و يا به همسرى خود درنياورده بود و يا از خويشاو‏ندان محرم او نبود، تماس نداشت .‏ از همه مردم بخشنده تر بود، هيچ دينار و درهمى شب در نزد او نمى ماند و اگر وجهى زياد مى آمد و كسى را پيدا نمى كرد كه به او بدهد و شب ناگهان مى رسيد به خانه نمى رفت تا آن را به نيازمندش مى رساند و از آنچه خدا به او داده بود تنها به مقدار قوت سالانه خود از ساده ترين چيزى كه در دسترس بود از خرما و جو برداشت مى كرد و‏ بقيه آن را در راه خدا مى داد. ‏ كسى از او چيزى نمى خواست مگر اين كه به او مى داد.‏ ‏ آنگاه به قوت سالانه خود مى پرداخت و از آن هم ايثار مى كرد، و چه بسا كه خود پيش از پايان سال ، اگر چيزى به او نمى رسيد محتاج مى شد.‏ ‏ به دست خويش كفشش را وصله مى زد و جامه اش را مى دوخت و در امور خانه به خانواده خود خدمت مى كرد ‏ ‏ و با همسران گوشت خرد مى كرد. ‏ ‏ ‏ از همه كس با حياتر بود، به چهره كسى خيره نمى شد ‏ ‏ ‏ و دعوت آزاده و برده را مى پذيرفت . ‏ ‏ و هديه را قبول مى كرد اگر چه يك جرعه شير بود و در برابر آن هديه مى داد.
‏مال صدقه را نمى خورد. ‏ ‏ و در پاسخ دادن به سخن كنيز و فرد تهى دست تكبر نمى ورزيد. ‏ ‏ ‏ براى پروردگار خشمگين مى شد، نه براى خود. ‏ ‏ حق را اجرا مى كرد اگر چه به زيان خود يا اصحابش تمام مى شد. ‏ ‏ از طرف گروهى از مشركين پيشنهاد كمك در مقابل گروه ديگرى از مشركين به آن حضرت شد در حالى كه او كم باور بود و حتى به يك فرد نيازمند بود تا بر يارانش بيفزايد اما نپذيرفت و فرمود: ((من از مشرك كمك نمى طلبم .)) (
‏2
‏رسول خدا بردبارترين ، شجاعترين ، عادلترين ، و پاكدامن ترين مردم بوده است . با هيچ زنى كه او را در ملكيت خود نداشت و يا به همسرى خود درنياورده بود و يا از خويشاو‏ندان محرم او نبود، تماس نداشت .‏ از همه مردم بخشنده تر بود، هيچ دينار و درهمى شب در نزد او نمى ماند و اگر وجهى زياد مى آمد و كسى را پيدا نمى كرد كه به او بدهد و شب ناگهان مى رسيد به خانه نمى رفت تا آن را به نيازمندش مى رساند و از آنچه خدا به او داده بود تنها به مقدار قوت سالانه خود از ساده ترين چيزى كه در دسترس بود از خرما و جو برداشت مى كرد و‏ بقيه آن را در راه خدا مى داد. ‏ كسى از او چيزى نمى خواست مگر اين كه به او مى داد.‏ ‏ آنگاه به قوت سالانه خود مى پرداخت و از آن هم ايثار مى كرد، و چه بسا كه خود پيش از پايان سال ، اگر چيزى به او نمى رسيد محتاج مى شد.‏ ‏ به دست خويش كفشش را وصله مى زد و جامه اش را مى دوخت و در امور خانه به خانواده خود خدمت مى كرد ‏ ‏ و با همسران گوشت خرد مى كرد. ‏ ‏ ‏ از همه كس با حياتر بود، به چهره كسى خيره نمى شد ‏ ‏ ‏ و دعوت آزاده و برده را مى پذيرفت . ‏ ‏ و هديه را قبول مى كرد اگر چه يك جرعه شير بود و در برابر آن هديه مى داد.
‏مال صدقه را نمى خورد. ‏ ‏ و در پاسخ دادن به سخن كنيز و فرد تهى دست تكبر نمى ورزيد. ‏ ‏ ‏ براى پروردگار خشمگين مى شد، نه براى خود. ‏ ‏ حق را اجرا مى كرد اگر چه به زيان خود يا اصحابش تمام مى شد. ‏ ‏ از طرف گروهى از مشركين پيشنهاد كمك در مقابل گروه ديگرى از مشركين به آن حضرت شد در حالى كه او كم باور بود و حتى به يك فرد نيازمند بود تا بر يارانش بيفزايد اما نپذيرفت و فرمود: ((من از مشرك كمك نمى طلبم .)) (

 

دانلود فایل

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *