تحقیق درباره جرايم اينترنتي و حقوق کيفري

تحقیق درباره جرايم اينترنتي و حقوق کيفري

تحقیق-درباره-جرايم-اينترنتي-و-حقوق-کيفريلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 18 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏جرايم اينترنتي و حقوق کيفري
‏نظر به اينکه امروزه يکی از جرائم مهم در عرصهُ ارتباطات جهانی ارتکاب بزه های اينترنتی است، لذا مسلماً يکی از عمده بحثها موانع ومحدوديتهای إعمال‏ ‏ قواعد کيفری در اين قلمرو می باشد. پرواضح است ويژ گیهای خاص اين شبکهُ فراملّی به دليل عدم محدویّت آن در ارسال پيامها، نظريات ، مقالات و‏………‏. وضعيتی را بوجود آورده که از‏ ‏يکطرف کشورهای جهان را با محدودیّت در اعمال قوانين کيفری‏ ‏خود‏  ‏مواجه کرده واز سوی ديگر مجرمين اين عرصه توانسته اند‏ ‏از اين موانع بهره جسته و براحتی از‏ ‏چنگال عدالت بگريزند. البته اين‏ ‏موضوع‏ ‏فقط اندکی از مشکلات اعمال‏ ‏حقوق کيفری در قلمرو اينترنت می باشد.
‏آنچه در زير می آيد خلا صه ای از معضلات کلّی و مشکلات فراروی اعمال‏ ‏حقوق کيفری و خصوصاً قوانين جزائی‏ ‏ايران بوده که بيشتر مورد ملاحظه قرار میگيرد. اميد است که اين مقال در جهت انتقال و تبیّن مبانی جديد قواعد کيفری مفيد ‏فايده واقع گردد.‏ 

‏مقدّمه‏ 
‏ ‏اينترنت ‏۲۶‏ سال است بعنوان يک شبکه ناشناس و گمنام ارتباطی ابتدا حول صنايع نظامی وسپس در سراسر علوم برترجای گرفته است. از چند سال قبل، حضور اين شبکه عملاً اجتناب ناپذير بوده و امکان اتصال مردم به آن به طور منظم ارتقا ُ يافته است. اينترنت مثل يک ناقل کامل و جديد در پيکره کنونی ظاهر شده و در واقع چندين سال است که اين گستره وجود دارد. امّا امروزه توسعه و استفاده از اين تکنولوژی به حدّی رسيده که هر نوع اطلاعات بوسيله آن براحتی بين کاربران متفاوت که می توانند با هم بصورت نامرئی و موسع ارتباط داشته باشند، به جريان در می آيد. اينترنت در سالهای اخير رشد چشمگيری را تجربه کرده است بصورتی که امروزه بيش از ‏۱۰۰‏ ميليون کاربر را به هم مرتبط ساخته و واقعيت اينست که ‏۹۹%‏ از داده های ارائه شده بر روی وب در پايان قرن بيستم مجموعه ای از اطلاعات را در رسانه های گروهی تشکيل ميدهد. مهمتر اينکه به لحاظ آماری هر نوع اطلاعاتی اعم از علمی، اقتصادی،اجتماعی،اداری، تجاری و حقوقی و‏…‏. گرفته تا عکس،موسيقی، نقاشی و‏…‏.. را نيز در خود جای داده است.‏ ‏ لذا،‏ ‏با توجّه به‏ ‏ حجم عظيم اطلاعات وهمچنين ويژگيهای منحصر به فرد اين شبکه جهانی به دليل عدم محدوديت آن در ارسال پيامها و نظريات و مقالات و‏…‏.. وضعيتی را بوجود آورده که مجرمين آن را وسيله ای برای ارتکاب جرم خويش دانسته وازآن بهره برند. در اين راستا، امروزه يکی از جرائم مهم سازمان يافته جرائم اينترنتی بوده و لزوماً عمده بحثهائی بر سر موانع ومحدوديتهای تعقيب بزهکاران بين حقوقدانان کيفری مطرح گرديده است. زيرا از يکطرف کشورهای جهان با محدودیّت در اعمال قوانين خويش مواجه بوده واز طرفی ديگر مجرمين اينترنتی براحتی می توانند از چنگال عدالت بگريزند. فرض کنيد در ارتکاب يک جرم اينترنتی مباشر جرم‏ ‏در کشور الف و معاون‏ ‏جرم در کشور ب و شريک جرم در کشور ج‏ ‏ساکن باشند در اينصورت تعارضات قوانين کيفری و حق حاکميت هر‏ ‏يک از کشورهای مذکور و‏ ‏چگونگی آن‏ ‏و ‏…‏. در نتيجه عدم د سترسی به مجرمين و تعقيب کيفری ايشان از زمره مشکلات اعمال مقررّات کيفری خواهد بود.
‏الف ـ نقش اينترنت در ايجاد جرم
‏گفتيم امروزه کسانيکه تمايل مبارزه با جرائم اينترنتی را دارند با مشکلات عديده ای مواجهند. ما هرروزه بيش از پيش با خطرات اينترنت مواجه می شويم. بعنوان مثال تبليغات توهين آميز، تصاوير مستهجن، به انحراف کشيدن صغارو‏…‏ می توانند نمونه ای از مواردی باشند که براحتی قابل پخش بر روی اين گستره می باشند. بعلاوه جرائم مرسوم همچون کلاهبرداری و‏ ‏پولشوئی اينترنتی می توانند‏ ‏ اختلال و‏ ‏بی ثباتی ساختار اقتصادی‏ ‏يک جامعه را فراهم آورده و حتّی‏ ‏سيستمهای خاص را دراين شبکه‏ ‏غير قابل استفاده نمايند.گاهی‏ ‏يک شيطنت‏ ‏کامپيوتری خود می تواند دليل‏ ‏يک اختلال بزرگ باشد.با اين وجود ما نمی توانيم بپذيريم چنين خطرهائی امتيازات‏ ‏بی حد وحصر اينترنت را تحت الشعاع‏ ‏قراردهد. بنابراين قانونگذارو اعضای سازمانهای مجری قواعد والزامات قانونی‏ ‏می بايست‏ ‏قوانينی را وضع نمايند که بتواندبا‏ ‏خطرات اين کاربران اينترنتی مبارزه کرده‏ ‏ و از شئون افراد و احترام به جامعه حمايت نمايد. پرواضح است، بازگشائی و افزايش شبکه های اينترنتی و توسعه تبادل اطلاعات نيازبه برقراری امنیّت در اين شبکه دارد.
‏الف ‏۱‏ـ آيا اصل حقّ آزادی بيان به ما اجازه ميدهد هر آنچه را که می خواهيم بر روی شبکه اينترنت قرار دهيم؟
‏مسلماً پاسخ منفی است. زيرا‏ ‏ اين اصل‏ ‏ به ما اجازه نميدهد هر آنچه را که می خواهيم در اينترنت ارائه نمائيم. در واقع اين حقّ به وسيله تعدادی از معيارها و هنجارها ی اجتماعی در هر جامعه ای محدود گرديده و بايد مورد احترام واقع شود. حق آزادی بيان‏ ‏ يا به عبارتی همان آزادی ابراز عقيده باعث انتقال اطلاعات وعقايد ميگردد. مادهُ ‏۱۱‏ اعلاميه جهانی حقوق بشر پيش بينی کرده که « آزادی فکر وعقيده يکی از حقوق مسلّم انسان می باشد. تمامی انسانها می توانند آزادانه حرف بزنند، بنويسند وعقايد خود را منتشر کنند، مگر اينکه اين آزادی به نوعی بر اساس موارد مشخص شده در قانون مورد سوُاستفاده واقع گردد ». در اين راستا اصل ‏۲۴‏ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران مقرر نموده « نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگرآنکه مخل به مبانی اسلامی يا حقوق عمومی باشد. تفصيل آنرا قانون معیّن ميکند » که عملاً قانون مطبوعات ايران‏  

 

دانلود فایل

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.