تحقیق درباره جایگاه محبت ومهرورزی دراسلام

تحقیق درباره جایگاه محبت ومهرورزی دراسلام

تحقیق-درباره-جایگاه-محبت-ومهرورزی-دراسلاملینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 21 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏مقدمه:
‏سخن را با كلام زيباي مولا علي (ع) و امام صادق (ع) آغاز ‏
‏مي كنيم كه فرمود: ‏«‏راس العقل السودد الي الناس» و «وهل السيس الا الحب». مولا علي (ع) اساس و محور ‏عقل و خرد را دوستي ميداند و امام صادق (ع) مي فرمايند دين جز محبت نيست و يكي از ‏اساسي ترين رموز موفقيت پيامبر (ص) كه امسال نيز از سوي مقام معظم رهبري به نام سال ‏پيامبر اعظم (ص) ناميده شده، عشق و محبت و مهر به مردم است. و ر‏ئ‏يس جمهور مردمي و ‏محبوب نيز در آغاز سال تحصيلي (85‏-‏86) فراخوان پرسش مهر 7 را با محوريت محبت و ‏مهرورزي مطرح فرمودند. اميد است مديران و اولياي محترم مدارس و كليه ي دست ‏اندركاران نظام تعليم و تربيت از حوزه هاي صف تا ستاد با تمهيد مقدمات لازم و اطلاع ‏رساني دقيق، مناسب و بموقع، زمينه ي اجراي مطلوب و موثر اين فراخوان بزرگ را فراهم ‏نمايند.
‏جایگاه محبت و مهرورزی در اسلام:
‏محبت‏ ز‏ی‏باست‏ ‏زندگ‏ی‏ ز‏ی‏باست‏٬‏ انسان ز‏ی‏باست‏٬‏ ارتباطات انسان‏ی‏ و عشق ورز‏ی‏ ز‏ی‏باست‏. صم‏ی‏م‏ی‏ت‏ و محبت ز‏ی‏باست‏ ول‏ی‏ در ا‏ی‏ن‏ راه آرزوها و خواسته ها و کمبود ها و عقده ها‏٬‏ سنت ها و ب‏ی‏ مهر‏ی‏ ها‏٬‏ ظلم ها و هر چ‏ی‏ز‏ که به گذشته و آ‏ی‏نده‏ وابسته است‏٬‏ موانع بزرگ‏ی‏ هستند و ما را دچار حالت مست‏ی‏ و خواب سنگ‏ی‏ن‏ی‏ م‏ی‏ کند‏.
‏2
‏پد‏ی‏ده‏ ها‏ی‏ زندگ‏ی‏ نبا‏ی‏د‏ ما را از ‏ی‏اد‏ خود غافل کنند. زندگ‏ی‏ و تمام ‏
‏پد‏ی‏ده‏ ها‏ی‏ خوب و بدش، نبا‏ی‏د‏ ما را از عشق و انسان‏ی‏ت‏ و پاک‏ی‏ غافل کنند. تمام پد‏ی‏ده‏ ها بهانه اند. وس‏ی‏له‏ اند. به عشق فکر کن‏ی‏د‏. با عشق روح خود را پاک تر و پاک تر کن‏ی‏د‏. وجودتان مهم تر‏ی‏ن‏ است. زندگ‏ی‏ و ار‏تباطاتتان‏ و مسائل جانب‏ی‏ اهم‏ی‏ت‏ ز‏ی‏اد‏ی‏ ندارند. راست‏ی‏ را از ‏ی‏اد‏ مبر‏ی‏د‏. زندگ‏ی‏ و تمام پد‏ی‏ده‏ ها‏ی‏ آن را به چشم وس‏ی‏له‏ بب‏ی‏ن‏ی‏د‏. وس‏ی‏له‏ ا‏ی‏ برا‏ی‏ به دست آوردن معصوم‏ی‏ت‏ از دست رفته. برا‏ی‏ درک هر چه ب‏ی‏شتر‏ عشق و رها‏یی‏ و زندگ‏ی‏ در آغوش عشق… رس‏ی‏دن‏ به شاد‏ی‏ ملکوت‏ی‏ و جاو‏ی‏دان‏ و … احساس تنها‏یی‏ حالت‏ی‏ کاملا‏ً‏ غ‏ی‏ر‏ طب‏ی‏ع‏ی‏ ا‏ست‏ و ‏ی‏ک‏ نوع مشکل روح‏ی‏ است. احساس تنها‏یی‏ ‏ی‏عن‏ی‏ ضعف و ناتوان‏ی‏. با تجربه آگاهانه دوست‏ی‏ م‏ی‏ توان آن را درک کرد و پس از درک د‏ی‏گر‏ عذاب ن‏ی‏ست،‏ لذت است. فقط با درک احساس تنها‏یی‏ و دوست‏ی‏
‏ م‏ی‏ توان از تنها‏یی‏ لذت برد.
‏مهرورزي‏:
‏مهرورزي،‏ يكي از شيرين‌ترين و دلپذيرترين مفاهيم و واژه‌هاي زندگي بشر است.‏ ‏دوست‏ داشتن و محبوب بودن، هر دو مورد ‌علاقه، محبوب و مطلوب انسان‌هاست.
‏مهرورزي،‏ نه تنها در روابط انساني داراي ارزش است، بلكه ريشه در مهرورزي الهي‏ ‏دارد‏. انسان و جهان مرهون و مديون مهرورزي خدا هستند و بدون رحمت الهي، نه‏ ‏مخلوقي‏ وجود دارد و نه خلقتي، نه پيام‌آوري ظهورمي‌كند، نه كتابي از آسمان نازل
‏3
‏ ‏مي‏‌‏گردد‏ و نه انسان، راهي به سوي زندگي مي‌يابد.
‏خداوند،‏ كانون مركزي همه رحمت‌ها، محبت‌ها و مهرورزي‌هاست و آفرينش، ريشه‏ ‏در‏ رحمت و مهرورزي خدا دارد. او هم بهترين حبيب است و هم بهترين محبوب؛ هم‏ ‏رحيم‏ است و هم رحمان و اين دو صفت، در صدر تمام سوره‌هاي قرآن، علاوه بر متن‏ ‏بسياري‏ از آيات، تكرار شده‌اند. در قرآن كريم چهار بار از خداوند متعال به عنوان’ارحم الراحمين’؛ برترين مهربانان، ياد شده است. شايد يكي از اميد‌بخش‌ترين آيات‏ ‏قرآن،‏ آيه 12 سوره انعام باشد كه در آن خداوند نويد مي‌دهد كه مهرورزي را بر‏خويشتن‏ حتمي كرده است.
‏خلقت،‏ آيتي از مهرباني خداست و رسالت، شاهدي ديگر بر مهرباني‌هاي او و نزول‏ ‏قرآن‏ كريم و ديگر كتاب‌هاي آسماني، نشانه‌هاي رحمت عام او مي‌باشند كه زمينه‏ ‏را‏ براي بهره‌گيري از رحمت خاص الهي فراهم مي‌آورند.
‏رحمت‏ الهي، بيكرانه است و مرزي براي مهرباني خدا نيست؛ ‘و رحمتي وسعت كلّ‏ ‏شيء‏’.
‏بشر‏ با استفاده درست از رحمت عام خداوند، شايستگي ورود به ميهمان‌سراي‏ ‏خاص‏ او را در بهشت برين، پيدا مي‌كند.
‏در‏ روايات اسلامي آمده است كه مردي به پيامبر اكرم(ص) گفت: دوست دارم‏ ‏پروردگارم‏ مرا مورد محبت خويش قرار دهد؛ چه كاري بايد انجام دهم؟

 

دانلود فایل

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.