تحقیق استعاره و تئوری های سازمانی در مدیریت پیشرفته سازمانی

تحقیق استعاره و تئوری های سازمانی در مدیریت پیشرفته سازمانی

تحقیق-استعاره-و-تئوری-های-سازمانی-در-مدیریت-پیشرفته-سازمانی

این
تحقیق در مورد استعاره و تئوری های سازمانی در مدیریت پیشرفته سازمانی در
۳۰ صفحه در قالب ورد و قابل
ویرایش و شامل مقدمه،تعریف،استعاره و تئوری های سازمانی در مدیریت پیشرفته
سازمانی، استعاره‌های سازمانی،محدودیتهای استعاره ها،انواع استعاره های سازمان،استعاره
فرهنگ،مدیریت سازمانی پیشرفته،مدیریت سازمانی،تئوری سازمانی،استعاره سازمانی، و…و
منابع می باشد.همچنین
:

فهرست

مقدمه۳

آراء
دوران معاصر درباره نظریه
۴

ارکان
اثبات گرایی
.. ۶

ارکان
فرا اثبات گرایی
.. ۶

روش
شناسی
.. ۶

رابطه
نظریه و عمل
.. ۷

نتیجه
گیری
.. ۸

سازمان
به مثابه ماشین
.. ۹

سازمان
همچون موجودی زنده
 ۹

سازمان
همچون مغز
۱۰

سازمان
همچون زندان روح
.. ۱۰

سازمان
به عنوان ابزار سلطه
۱۰

سازمان
همچون فرهنگ
…. ۱۰

سازمان
به مثابه یک نظام سیاسی
.. ۱۱

محدودیت¬های استعاره¬ ها ۱۲

مثالهایی
از استعاره‌های سازمانی
.. ۱۳

محدودیت¬های استعاره¬ها ۱۴

مقدمه
ای از استعاره های سازمان
.. ۱۴

انواع
استعاره های سازمان
.. ۱۵

سازمان
به مثابه ماشین
.. ۱۵

محدودیت
های سازمان به مثابه ماشین
.. ۱۵

سازمان
به مثابه موجود زنده
 ۱۶

سازمان
به مثابه مغز
۱۶

نقاط
قوت سازمان به مثابه مغز
۱۷

سازمان
به مثابه فرهنگ
…. ۱۷

نقاط
قوت سازمان به مثابه فرهنگ
…. ۱۸

محدودیت
سازمان به مثابه فرهنگ
…. ۱۸

سازمان
به مثابه نظام سیاسی
.. ۱۸

نقاط
قوت سازمان به مثابه زندان روح
.. ۱۹

محدودیت
سازمان به مثابه زندان روح
.. ۱۹

سازمان
به مثابه جریان متغییر
۱۹

سازمان
به مثابه ابزار سلطه
۲۰

نقاط
قوت سازمان به مثابه ابزار سلطه
۲۰

نتیجه
گیری
.. ۲۰

مدیریت
کوانتومی
”quantum management“۲۱

مدیریت
انتگرالی
(Integration Management) ۲۱

معایب
مدیریت یکپارچه سازی یا انتگرالی
: ۲۱

سازمان
آفتاب پرست
: ۲۱

سازمان
و مدیریت شبدری
(Shamrock Organization and Management) ۲۲

مدیریت
مهرورز
(Endearment Management) ۲۳

مدیریت
معنوی
(Spiritual Management) ۲۳

مهارت
های کوانتومی در مدیریت
: ۲۳

نتیجه
گیری
: ۲۵

سازمان
به مثابه ماشین
.. ۲۶

سازمان
همچون فرهنگ
…. ۲۸

سازمان
به مثابه یک نظام سیاسی
.. ۲۸

سازمان
به مثابه پرده نقاشی
.. ۲۹

محدودیت­های استعاره­ ها ۲۹

منابع.. ۲۹

 

مقدمه

استعاره
این امکان را فراهم می
 آورد تا یک تجربه
با شباهت به یک تجربه دیگر، شناسایی شوند؛ مثلا زمانی که زندگی را به یک جاده
طولانی و پر پیچ و خم تشبیه می‌کنند از سختیهای جاده برای درک بهتر سختیهای زندگی
بهره برده شده است استعاره در فرهنگ لغات به معنی “به عاریت گرفتن” می‌باشد. در
واقع یک صنعت ادبی است که  از‌ ویژگی‌های مشترک دو پدیده برای توضیح ابعاد
نامأنوس پدیده دیگر استفاده می‌شود. صاحبنظران مدیریت از آن تعاریف گوناگونی ارائه
کرده‌اند. الوانی استعاره را توصیفی می‌داند که از تشبیه یک پدیده به پدیده ای
دیگرکه دارای وجوه مشترکی هستند، به روشن شدن ذهن فرد کمک می‌کند. صاحبنظر دیگری
استعاره را اینگونه تعریف می‌کند، استعاره‌ها نگاره
 ها و نقش هایی هستند که از طریق آنها
می
¬توان به ماهیت سازمانها پی برد

عالم
غوطه ور در پارادایم علم ارسطویی یا از حرارت سخن می گوید یا از طبیعت حرارت
آفرین، باگذر از علم ارسطویی عالمان دنبال قوانین و جزئیات حرارتند
. این تقاوتها ریشه
در پارادایم ها،
 پیش فرضها و
نتیجتاً تئوری های متفاوت دارند. با عنایت به این مفاهیم است که می توان به توجیه
و تبیین انواع نظریه ها و تئوریهای
  مورد بحث در
مدیریت و یا هرعلم دیگری
  پرداختتئوری فقط حرف
زدن نیست که بتواند عملی شود یا نشود بلکه تصویری از واقعیت است که با استفاده از
کلمات و الفاظ بیان می شود
.

تئوری
دارای بار ارزشی نیست یعنی ارتباطی به خوب و بد بودن ندارد بلکه به گونه ای
منظم  واقعیت را بیان می کند، واقعیتی که می تواند مفید باشد یانباشد
. چهره های معروف
دوران روشنگری با تأکید بیشتری بر انحصار گرایی روش شناختی پرداخته و کاربرد دانش
نظری را تنها در موارد استفاده مستقیم از آن در سطوح فناوری جایز می شمردند
.

 گرایشات مربوط به
آموزه “روش گرایی” و کاربردی یا کارکردی کردن دانش تا قرن بیستم تداوم یافت و
تقریباً به صورتی در آمد که تمامی و همه فهم ما از معنی نظریه را شکل بخشید
.

 

دانلود فایل

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *