بررسی حقوقی ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی

بررسی حقوقی ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی

بررسی-حقوقی-ضررهای-جمعی-در-مسئولیت-مدنینوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 78 صفحه

چکیده
کودک‌آزاری
در ایران مبحثی‌ نسبتا جدید و تـازه است اما در کشورهای اروپایی و
آمریکایی قدمت بیشتری دارد.این‌ معضل اجتماعی،مورد توجه‌
قـانون‌گذاران‌،روان‌شناسان و جامعه‌شناسان و علماء تـعلیم و تـربیت بوده و
هریک از صاحب‌نظران علوم مختلف از زوایه‌ی‌ آن را مورد توجه قرار
داده‌اند. کودک‌آزاری جزو بزهکاری‌های سیاه تلقی می‌شود زیرا به دلیل ضعف
جسمی و شخصیتی‌،بزه‌دیده نسبت به تضییع حقوق و آزاردیدگی وی،نوعا اعلام
جـرم نمی‌شود.
یافته نشان می دهد که حقوق کودکان، یـکی از مـهم‌ترین
حقوق انسانی است. زیرا در سایه‌ی این حقوق‌، کودکان‌‌ می‌توانند حضوری مفید
و کارساز در اجتماع داشته باشند .در مقابل مشاهده می‌گردد نه در سطح
قوانین داخلی کشورهای اسلامی و نه در سطح بین‌ المللی تـا قـرن بیستم
هیچ‌گونه قانون‌ مدونی‌ در‌ این زمینه نوشته نشده است‌.کنوانسیون‌ حقوق‌‌
کودک نیز در مواردی با قوانین اسلام هماهنگی ندارد و می‌طلبد تا هر کشوری
براساس‌ نیازهای ملی به تدوین قـوانین مـناسب در‌ ایـن‌ زمینه‌ همت
گمارد.این مـسأله در ایـران نـیز تا‌ به‌ حال بدون متولی بوده و قوانین
مدون در این زمینه یا کم‌رنگ‌ و بدون ضمانت اجرایی هستند و یا به خوبی به‌
اجـرا‌ گـذاشته‌ نـمی‌شوند.بدین لحاظ ضروری است تا این معضل اجـتماعی از‌
دیـدگاه حقوقی مورد توجه مجدد پژوهش‌گران و دست‌اندرکاران قرار گیرد و
اصلاحات لازم جهت حذف یا تقلیل آن صورت‌ گیرد‌.
کلید‌ واژه‌:کودک‌آزاری،ابـعاد حـقوق-قـانون-اسلام

فهرست مطالب
چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق 2
۱-۱- مقدمه 3
۱-۲- بیان مساله 6
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق 8
۱-۴- اهداف تحقیق 8
۱-۵- سئوالات تحقیق 8
۱-۶- فرضیات تحقیق 9
۱-۷- سوابق تحقیق 9
۱-۸- روش تحقیق 10
۱-۹- روش گردآوری اطلاعات 10
۱-۱۰- ابزار گردآوری اطلاعات 11
۱-۱۱- تعاريف واژه‏ها و متغیرهای تحقیق 11
فصل دوم: مفاهیم و مبانی نظری تحقیق 13
۲-۱- مفاهیم تحقیق 14
۲-۱-۱-کودکی از دیدگاه های مختلف 14
۲-۱-۱-۱- کودکی از دیدگاه علما و فقها 14
۲-۱-۱-۲- کودکی از دیدگاه قانون مدنی ایران 15
۲-۱-۲- کودکی و سن بلوغ از دیدگاه فقه اسلامی 16
۲-۱-۲-۱- سن بلوغ از دیدگاه قرآن 16
۲-۱-۲-۲- سن بلوغ از دیدگاه احادیث 18
۲-۱-۲-۳- سن بلوغ از دیدگاه فقها 19
۲-۱-۳- سن کودکی در قانون مدنی ایران 21
۲-۱-۴- سن کودکی از دیدگاه کنوانسیون حقوق کودک 26
۲-۲- تاریخچه تحقیق 29
۲-۲-۱-تاریخچه حقوق کودک در اسلام 29
۲-۲-۲-تاریخچه حقوق کودک در جهان 33

فصل سوم: بررسی ابعاد فقهی و حقوقی کودک آزاری 35
۳-۱- مفهوم شناسی کودک آزاری 36
۳-۲- پدیده کودک‌آزاری 37
۳-۳- کودک آزاری از نگاه حقوق ایران 38
۳-۳-۱- کودک آزاری جسمی و روانی خاص 39
۳-۳-۲- کودک آزاری ناشی از ترک فعل 40
۳-۳-۳- کودک آزاری ناشی از بهره گیری خلاف 40
۳-۳-۴- کودک آزاری جنسی 41
۳-۴- کـودک‌آزاری از دیـدگاه اسلام‌ 42
۳-۵- تنبیه‌ و تأدیب‌ کودک‌ و قلمروی آن 43
۳-۶- تنبیه کودک از دیدگاه قـانون 46
۳-۷- ابعاد‌ حقوقی‌ کودک‌آزاری‌ 47
۳-۷-۱-کودک‌آزاری در قوانین بین المللی 47
۳-۷-۲-کودک‌آزاری در قوانین ایران 48
فصل چهارم 50
رویکردها و سیاست های جنایی پیشگیرانه‌ی قـوانین ایـران نسبت بـه کـودک‌آزاری 50
۴-۱- رویکرد پیشگیرانه‌ی قـوانین ایـران نسبت بـه کـودک‌آزاری 51
۴-۱-۱- قـانون اساسی 51
۴-۱-۲- قانون مدنی 52
۴-۱-۳- قوانین‌ کیفری‌ 53
۴-۲- سیاست کیفری ایران در قبال جرایم علیه تمامیت جسمانی کودک‌ 54
۴-۲-۱- قتل و مجازات آن 54
۴-۲-۲- ضرب‌ و جرح 55
۴-۲-۳- اذیـت و آزار صغار تحت عـنوان تـنبیه‌ و تأدیب‌ 56
۴-۳- سیاست کیفری ایران نسبت بـه جرایم علیه آزادی و تمامیت‌ معنوی‌ کودکان 57
4-3-1- آدم‌ربایی،ربودن و مخفی کردن طفل 57
۴-۳-۲- تعویض طفل 58
۴-۳-۳- سوءاستفاده از کودکان برای تکدی‌گری 58
۴-۳-۴- سوءاستفاده از کـودکان در کـار 59
۴-۴- اقدامات کیفری در برابر جرایم علیه‌ شخصیت‌ و اعمال منافی عفت‌ کودکان 60
۴-۴-۱- توهین به اطفال 60
۴-۴-۲- ازدواج غیرقانونی صغار 61
۴-۴-۳- جرایم‌ منافی‌ عفت علیه کودکان 62
۴-۵- قانون‌ حمايت‌ از كودكان‌ و نوجوانان‌ 62
۴-۶- تحولات حقوق كودك در سال ۹۲ 63
۴-۶-۱- ضرورت توجه صدا و سيما به حقوق كودك در قانون سال ۹۲ 64
۴-۶-۲- مقایسه قانون جديد در سال ۹۲ نسبت به قوانين قبلي 64
۴-۶-۳- ازدواج با فرزند خوانده در قانون سال ۹۲ 64
۴-۶-۴- ابهام در سن مسئوليت كيفري در قانون سال ۹۲ 65
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 67
۵-۱- نتیجه گیری 68
۵-۲-راهکارهایی قانونی جهت مقابله و پیشگیری از کودک‌آزاری 70
مـنابع و مـآخذ: 76

دانلود فایل

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *