امکان مطالبه خسارت معنوی به قائم مقامی زیان دیده بعد از فوت او با تأکید بر رویه قضائی

امکان مطالبه خسارت معنوی به قائم مقامی زیان دیده بعد از فوت او با تأکید بر رویه قضائی

امکان-مطالبه-خسارت-معنوی-به-قائم-مقامی-زیان-دیده-بعد-از-فوت-او-با-تأکید-بر-رویه-قضائینوع فایل: word
تعداد صفحات : 121 صفحه
چکیده
عدالت و انصاف
اقتضاء می کند که هیچ خسارتی بدون جبران نماند . در مورد خسارات مادی ،
امکان مطالبه آن محرز و شرایط و چگونگی جبران آن کاملاً مشخص است . اما در
مورد خسارت معنوی و اینکه آیا حق مطالبه خسارت معنوی قابل انتقال به ورثه
به عنوان قائم مقام متوفی هست یا خیر ، بحث است و با توجه به اینکه در این
مورد اختلاف نظر وجود دارد و رویه ثابت و مشخصی تا کنون برای آن تعیین نشده
است نگارنده را بر این می دارد تا به دیدگاههای مختلف در این زمینه
پرداخته تا به نتیجه مناسبی برسیم . همانطور که نظامهای حقوقی مختلف از
جمله نظام حقوقی رومی ژرمنی و کامن لو امکان مطالبه خسارت معنوی را پذیرفته
اند ، حقوق ایران نیز با الهام از فقه امامیه این امکان را پذیرفته است .
با توجه به اینکه در مورد حق اقامه دعوای وراث به قائم مقامی از متوفی برای
مطالبه خسارات ، خصوصاً خسارت معنوی تردیدهایی وجود دارد به نظر مي رسد
وراث علاوه بر مطالبه خسارات مالي وارد بر متوفي ، مي توانند خسارات معنوي (
بخش سرمايه معنوي ) وارد بر او را نيز مطالبه كنند . به طور کلی اقامه
دعوای جبران خسارت معنوی از حقوق زیاندیده است و در صورت فوت او این حق
برای وراث و قائم مقام قانونی او متصور است . با توجه به عدالت و منطق حقوق
که هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند ، همه زیاندیدگان باید حق اقامه
دعوا داشته باشند ولی واقع بینی و نگرشی تحققی این موضوع را تعدیل می کند .
بازماندگان ممكن است به اقامه دعواي شخصي عليه عامل زيان بپردازند . آنها
در دعاوي شخصي اين ادعا را دارند كه به علت فوت متوفي متحمل خسارت اعم از
مالي و معنوي شده اند . به نظر مي رسد كه هر كس بتواند ورود چنين خسارتي را
اثبات كند ، مي تواند جبران آن را بخواهد . در مورد خويشان نزديك مانند
همسر و پدر و مادر و اولاد ، نسبت زيانديده و متوفي اماره بر وجود چنين
زياني است و آنان را تا حدودی بي نياز از اقامه دليل مي كند . ولی در مورد
سایر افراد که ادعا می کنند از این بابت دچار خسارت معنوی شده اند اقامه
دلیل الزامی است . چراکه پذیرفتن این ادعا از هرکسی و بدون هیچ دلیلی باعث
فراوانی دادرسی ها در دادگاهها خواهد شد . بازماندگان علاوه بر دعوای شخصی
ممکن است به قائم مقامی نیز طرح دعوی کنند به این دلیل که وراث در واقع
ادامه دهنده شخصیت متوفی هستند و به همین جهت می توانند حقوقی را که مربوط
به شخصیت و دارایی اوست را اجرا کنند .
کلمات کلیدی : خسارت معنوی – قائم مقام – زیان دیده – رویه قضائی

فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 2
بیان مسأله 3
سؤالات و فرضیه های تحقیق 4
اهداف تحقیق 5
پیشینه تحقیق 6
روش کار و تحقیق 7
سازماندهی تحقیق ۷
فصل اول : منشأ اعتبار مطالبه ، شیوه های جبران و نحوه ارزیابی خسارت معنوی ۹
گفتار اول : منشأ اعتبار مطالبه خسارت معنوی 10
۱ – 1 : منشأ اعتبار مطالبه خسارت معنوی در فقه و حقوق ایران 11
۱ – ۲ : دیدگاههای مختلف در مورد امکان مطالبه خسارت معنوی 31
گفتار دوم : شیوه های جبران خسارت معنوی 40
۲ – 1 – نگاهی کلی به روشهای جبران خسارت معنوی 40
۲ – 2 – روش جبران خسارت معنوی در لطمه های روحی و اعتبار اجتماعی 45
2 – 3 – پول به عنوان جبران مناسبی برای خسارات معنوی 46
گفتار سوم : نحوه ارزیابی خسارات معنوی 55
۳ – 1 – تفاوت تألم پذیری افراد و تأثیر آن در ارزیابی خسارت معنوی 55
۳ – 2 – ملاک ارزیابی خسارت در فرض تعدد اسباب ۵۷
۳ – 3 – ارزیابی و تقویم خسارت معنوی ناشی از آسیبهای جسمی ۵۹
فصل دوم : قلمرو قائم مقامی و شرایط دعوی درخسارت معنوی 63
گفتار اول : قلمرو قائم مقامی در مطالبه خسارت معنوی ۶۴
1 – 1 : خسارت معنوی ناشی از زیان شخصی و مستقیم به قائم مقام 65
1 – 2 : فرضهای مطالبه خسارت معنوی توسط وراث و بازماندگان 72
1 -2 – 1 – مطالبه خسارت معنوی وارده قبل از فوت زیاندیده 72
۱ – ۲ – 1 – 1 – نظریه عدم امکان انتقال حق مطالبه خسارت معنوی به ورثه 72
۱ – ۲ – 1 – 2 – نظریه انتقال حق مطالبه ورثه در صورت مطالبه زیان دیده قبل از فوت ۷۴
1 – 2 – 1 – 3 – نظریه امکان انتقال حق مطالبه به ورثه 77
۱ – 2– 2 – دعوای مطالبه خسارت معنوی ناشی از فوت مجنی علیه از ناحیه وراث 80
۱– 2 – 3 – مطالبه خسارت معنوی ناشی از جرح منجر به فوت مجنی علیه از ناحیه وراث و به عنوان قائم مقام او 81
۱ – 2 – 4 – مطالبه جبران خسارت معنوی ناشی از نفس فوت مجنی علیه 83
۱ – 3 : ایراد خسارت معنوی به جمع نامحصور و روش مطالبه آن 84
گفتار دوم : شرایط دعوای خسارت معنوی 89
2 – 1 – ماهیت دعوی خسارت معنوی 89
2 – 2 – شرایط خسارت معنوی قابل مطالبه 90
۲ – 3 : شرايط و نحوه مطالبه خسارت معنوی در دعوی کیفری 97
۲ – 4 – شرايط و نحوه مطالبه خسارت معنوی در آئین دادرسی مدنی 99
نتیجه گیری ۱۰۳
پیشنهادها ۱۰۵
فهرست منابع ۱۰۷
چکیده انگلیسی ۱۱۲

دانلود فایل

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *