اجراي عدالت و لغو مجازات اعدام طبق پروتكل الحاقي دوم به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسی

اجراي عدالت و لغو مجازات اعدام طبق پروتكل الحاقي دوم به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسی

اجراي-عدالت-و-لغو-مجازات-اعدام-طبق-پروتكل-الحاقي-دوم-به-ميثاق-بين-المللي-حقوق-مدني-و-سياسینوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 113 صفحه
پروتکل الحاقی
دوم مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(CCPR-OP2-DP)ناظر بر لغو
مجازات اعدام است که در سال ۱۹۸۹ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد
و در ۱۱ ژوئیه ۱۹۹۱ لازم الاجرا گردید. این پروتکل مشتمل بر ۱۱ ماده است.
ماده ۱۱ این سند، کشور‌های عضو را از اجرای حکم اعدام منع می‌کند. همین
ماده دولت‌های عضو را مکلف می‌کند که در جهت لغو مجازات اعدام فعالیت کنند.
این سند، لغو مجازات اعدام را تنها در زمان صلح پیش بینی می‌کند و اجرای
آن را برای جرایم نظامی و در زمان جنگ حفظ کرده است. در رابطه با لغو
مجازات اعدام نظرات مختلف موافق و مخالف بیان شده است و هر یک از دو گروه
دلایل بسیاری جهت دفاع از نظر خود بیان نموده اند. مروری بردلایل موافقین و
مخالفین نشان می‌دهد که هر یک از این دو گروه دلایل محکمی در تأیید نظر
خود و رد نظر گروه مقابل دارند و این امر ترجیح یک نظر را بر نظر دیگر با
دشواری مواجه می‌سازد.همگی بر این اعتقادند که انسان حق حیات دارد و کسی
بدون مجوز قانونی حق کشتن کسی را ندارد اما تعداد حقوقی که در آن اختلاف
نظر نیست اندک است به هر حال هر چند در تعریف حقوق بشر بین کشورهای جهان
اختلاف نظر وجود دارد ؛ اما در اینکه انسان به طور فطری و طبیعی دارای
حقوقی است که باید محترم شمرده شود اختلافی نیست. با توجه به اینکه در آغاز
پروتکل به این موضوع اشاره شده است که الغای مجازات اعدام به بهبود حیثیت
انسانی و توسعه پیشرو حقوق بشر کمک میکند، در این تحقیق به بررسی نظرات له و
علیه این مجازات می‌پردازد.اما می‌دانیم که در وهله اول توانمند سازی
نظام‌های سیاسی برای اجراء و تضمین قواعد حقوق بشر از اهمیت مضاعفی
برخوردار است چه این که حجم انبوه اسناد الزام آور و غیرالزام آور حقوق
بشری تابحال مرهمی بر زخم‌های کهنه بشری نبوده است. مهمترين سؤال تحقيق آن
است كه: «با بررسی اهداف این پروتکل، اعمال يا عدم اعمال مجازات اعدام تا
چه حد می‌تواند به اجراي عدالت كمك نمايد؟»
واژگان کلیدی: عدالت، لغومجازات اعدام، پروتکل، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، حیثیت انسانی، حقوق بشر

فهرست مطالب

چکیده 8
مقدمه 9
فصل اول
کلیات
۱-۱ بررسی مفهوم عدالت و اعدام و تاریخچه اعدام 15
۱-۱-۱ عدالت
۱-۱-۱ معناي عدالت 15
۱-۱-۲ فلسفه عدالت 15
۱-۲ مجازات اعدام و حق حیات 18
۱-۲-۱ اعدام چیست؟ 19
۱-۲-۲مجازات چیست؟ 20
۱-۳ مبانی فلسفی حق حیات 20
۱-۳-۱ غیر قابل تعرض بودن 20
۱-۳-۲ عدم واگذاری حق حیات به جامعه 21
۱-۳-۳ عطیه الهی بودن حیات 21
۱-۴ اعدام از ابتدا تا کنون 22
۱-۴-۱ اعدام در دوران هاي مختلف تاريخي 22
۱-۴-۲ اعدام در ملل دیگر 26
۱-۴-۳ اعدام در اروپا 27
۱-۵ مجازات اعدام در مکاتب مختلف جزایی 29
۱-۵-۱ مکتب کلاسیک 29
۱-۵-۲ مکتب عدالت مطلقه 31
۱-۵-۳ مکتب تحققی 32
۱-۵-۴ مکتب دفاع اجتماعی 32
۱-۶ روش‌های اعدام دوران معاصر 33
۱-۷ بررسی مجازات اعدام در اسناد بین المللی و اسناد منطقه ای و کشورهای مختلف 27
۱-۷-۱ مجازات اعدام در اسناد بين المللي 35
۱-۷-۱-۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر 27
۱-۷-۱-۲ معاهده بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 28
۱-۷-۱-۳ پروتکل الحاقي دوم مربوط به ميثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 38
۱-۷-۱-۴ دیوان کیفری بین المللی 39
۱-۷-۱-۵ کنوانسیون سوم و چهارم ژنو ۱۹۴۹ 40
۱-۸ اسناد و معاهدات منطقه ای 42
۱-۸-۱ مقاوله نامه اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی 42
۱-۸-۲ مقاوله نامه آمریکایی حقوق بشر۱۹۶۹ 42
۱-۸-۳ دومین پروتکل الحاقی به مقاوله نامه آمریکایی حقوق بشر 43
۱-۸-۴ پروتکل شماره ۶ مقاوله نامه حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی 43
۱-۸-۵ اعلامیه حقوق بشر در اسلام 44
۱-۹ وضعیت مجازات اعدام در قوانین کشورهای جهان 45
۱-۱۰ اقدامات بين‏المللى براى لغو مجازات اعدام و آثار آن 56
فصل دوم
اهداف موجود در پروتکل، اهداف مجازات اعدام و ادله موافقین و مخالفین مجازات اعدام
۲-۱ هدف از مجازات اعدام 65
۲-۱-۱ قصاص حق است، اما آيا استفاده از اين حق مطلق است؟ 58
۲-۱-۲ آيا افراد اگر بدانند ممکن است اعدام شوند، تمایل کمتری به ارتکاب جرایم خشن، به ویژه قتل دارند؟! 60
۲-۲ هدف پروتکل دوم الحاقی به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 69
۲-۳ ادله موافقین مجازات اعدام 61
۲-۴ ادله مخالفین مجازات اعدام 67
فصل سوم
ارتباط اعدام با مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی
۳-۱ بررسي ها و مطالعات كشورهاي مختلف 73
۳-۱-۱ «مطالعات قتل و مجازات اعدام»، ويليام بايلي 73
۳-۱-۲ «تحليلی بر تغييرات فضايي در حمايت از اعدام»، باومر و همكارانش 82
۳-۱-۳ نظرسنجی مؤسسه گالوپ در کشور امریکا در سال ۲۰۰۶ 75
۳-۲ راه حل ها 76
۳-۲-۱ پيش گيري از وقوع جرايم 77
۳-۲-۲ گرايش به سمت بخشش 79
۳-۲-۳ كرامت انساني 83
۳-۲-۴ ابقا يا الغاي مجازات مرگ 85
۳-۲-۵ ايجاد جايگزيني براي اعدام 86
نتیجه گیری 96
ضمایم 89
منابع و مآخذ 96

دانلود فایل

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *